Rektor Kvam skole, årsvikariat

 

Sektor skole, Steinkjer kommune

Om stillingen

Kvam skole og SFO er en 1.-7.-skole som ligger ved Snåsavatnet, på tur nordover på E6. 20minutter fra Steinkjer sentrum. Skolen har 14 ansatte, ni pedagoger, tre fagarbeidere, en lærling, merkantil og rektor. Ansatte ved skolen er en gruppe voksne som arbeider godt sammen, og som bidrar til et godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær. Rektor sin oppgave er å drive utviklingsarbeid, jobbe med elevstemmen gjennom et aktivt elevråd, samt ha oversikt over spesialundervisningen på enheten.
Neste skoleår er det 82 elever ved skolen, fordelt på fem klasser. 1.-4.trinn er delt i to. Resten av trinnene er hver for seg.

Skolen er opptatt av et godt skole-hjem samarbeid, lesing som grunnleggende ferdighet, tverrfaglig undervisning og et trygt og godt læringsmiljø for alle. Skolen har høsten 2023 et samarbeid med skrivesenteret sammen med tre andre barneskoler i kommunen.

Rektor ved Kvam skole har fått et års permisjon for å jobbe i annen stilling. Vi søker nå etter en person med et ønske om å prøve seg som rektor og kan inneha rollen som rektor på Kvam i et år med oppstart 1.8.23.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 09.07.2023
Arbeidsgiver: Steinkjer kommune
Sted: Steinkjer
Stillingstittel: Rektor Kvam skole
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4681291790

Arbeidsoppgaver

Rektor har økonomi-, fag- og personalansvar i enheten. Delegasjon etter kommunens delegasjonsreglement. Rektor rapporterer til sektorleder skole

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha godkjent lærerutdanning og kunne undervise på barnetrinnet.
Erfaring fra klasserommet er et krav
Det er ønskelig med ledererfaring fra skole.

Personlige egenskaper

Vi søker en inkluderende og engasjert rektor med:

 • ønske om å lære og utvikle seg i rektorrollen
 • god dialog og godt samarbeid med elever, ansatte og lokalsamfunnet
 • gode lederegenskaper og relasjonskompetanse
 • mål om et trygt og godt læringsmiljø, og bidrar til å styrke elevenes læring
 • evne til å utvikle det profesjonelle læringsfellesskapet ved skolen
 • god arbeidskapasitet, som arbeider analytisk, systematisk og målrettet for å bedre læring og læringsmiljø
 • fokus på å skape en “vi”-kultur og et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Tett oppfølging fra rektor ved Kvam skole i starten av august.
 • Mentorordning med oppfølging fra andre ledere i sektor skole.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i følge lov, forskrifter og avtaleverk. Tilsatte i skoleverket har medlemskap i Statens pensjonskasse.

Tilsettingen er betinget av at det framlegges politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9.
Referanser bes oppgitt.
Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter offentleglova, gis av personaltjenesten.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Kvam skole, Kvamskjerkvegen 7, 7732 Steinkjer, Norge

Kontaktinformasjon

Gisle Kristian Almlid-Larsen, Sektorleder oppvekst
Telefon:  902 06 874
E-post:  Gisle.Kristian.Almlid-Larsen@steinkjer.kommune.no

 

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterk satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.

 

Del stillingen

Selskap

Steinkjer kommune

Kontaktinfo

 • Gisle Kristian Almlid-Larsen
 • Tittel: Sektorleder oppvekst
 • E-Post: Gisle.Kristian.Almlid-Larsen@steinkjer.kommune.no
 • Mobil/Tlf: Telefon: 902 06 874

Lokasjon

 • Steinkjer

Søknadsfrist

Juli 9, 2023