Rektor Beitstad skole

 

 

Beitstad skole og SFO er en 1.-7.-skole som ligger på Vellamelen i Beitstad, ca. 17 km fra Steinkjer sentrum. Skolen har 25 ansatte med bred kompetanse som pedagoger, assistenter, fagarbeidere, miljøterapeut, inspektør, merkantil, lærling og rektor.

Beitstad skole og SFO er organisert i sektor skole i etat oppvekst og inkludering i Steinkjer kommune. Sektorens mål er å gi alle elever “røtter til å vokse, vinger til å fly”.

I skolens sin pedagogiske plattform er det lagt til grunn et positivt elevsyn, åpent læringssyn og at ansatte er aktivt til stede sammen med elevene. Skolen er aktiv bruker av uteskole som læringsarena, og er eier av naust i nærheten av skolen. Skolen har en aktiv partsgruppe og engasjerte ansatte.
Skolen har et pågående utviklingsarbeid knyttet til lese- og skriveutvikling, og samarbeider med andre skoler i kommunen i arbeidet.

Skolen har et aktivt elevråd og ønsker å ivareta elevstemmen i hverdagen.
God ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne. Rektor ved Beitstad skole og SFO er en lederstilling som, hver dag, bidrar til at 145 elever skaper “røtter til å vokse, vinger til å fly”.

 

Elevene på Beitstad skole ønsker seg en rektor som:

 • er blid, sier hei og kommer innom i klasserommene
 • en rektor som lytter og snakker til alle elevene
 • jobber aktivt for felleskapet og læringsmiljøet
 • er tilgjengelig for elevene og tar ting seriøst
 • sørger for at elevene er motiverte for å gå på skolen
 • er positiv til tverrfaglig og temabasert arbeid.
 • skaper stolthet for Beitstad skole

 

 • Søknadsfrist: 06.08.2023
 • Arbeidsgiver: Steinkjer kommune
 • Sted: Beitstad, Steinkjer
 • Stillingstittel: Rektor Beitstad skole
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4667572736

 

Arbeidsoppgaver

Rektor har økonomi-, fag- og personalansvar i enheten. Delegasjon etter kommunens delegasjonsreglement. Rektor rapporterer til sektorleder skole

 

Kvalifikasjoner

 • Den som tilsettes må ha godkjent lærerutdanning, erfaring fra klasserommet og ledererfaring fra skole.
 • Lederutdanning er ønskelig.
 • Sektor skole legger, ved behov, til rette for videreutdanning innenfor ledelse i skolen.

 

Personlige egenskaper

Vi søker en inkluderende og engasjert rektor med:

 • god dialog og godt samarbeid med elever, ansatte og lokalsamfunnet
 • gode lederegenskaper og relasjonskompetanse
 • mål om et trygt og godt læringsmiljø, og bidrar til å styrke elevenes læring
 • evne til å utvikle det profesjonelle læringsfellesskapet ved skolen og i kommunen
 • god arbeidskapasitet, som arbeider analytisk, systematisk og målrettet for å bedre læring og læringsmiljø
 • kompetanse på utvikling og samhandling i egen enhet og i oppvekstetaten
 • fokus på å skape en “vi”-kultur og et godt arbeidsmiljø

 

Vi tilbyr

Lønns- og arbeidsvilkår i følge lov, forskrifter og avtaleverk. Tilsatte i skoleverket har medlemskap i Statens pensjonskasse.
Tilsettingen er betinget av at det framlegges politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9.
Referanser bes oppgitt.
Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter offentleglova, gis av personaltjenesten.

 

Beitstad skole, Vellamelen 70, 7730 Beitstad, Norge

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Gisle Kristian Almlid-Larsen
Sektorleder oppvekst
 Telefon:90206874
E-post: Gisle.Kristian.Almlid-Larsen@steinkjer.kommune.no

 

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterk satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.

 

Del stillingen

Selskap

Steinkjer kommune

Kontaktinfo

 • Gisle Kristian Almlid-Larsen
 • Tittel: Sektorleder oppvekst
 • E-Post: Gisle.Kristian.Almlid-Larsen@steinkjer.kommune.no
 • Mobil/Tlf: 90206874

Lokasjon

 • Steinkjer
 • Beitstad

Søknadsfrist

August 6, 2023