Kristiansund kommune

Enhetsleder/rektor

 

Vi søker enhetsleder/rektor i fast 100 % stilling i Kristiansund kommune, med arbeidssted p.t. Atlanten ungdomsskole.

Atlanten ungdomsskole har ca. 350 elever. Skolen utvikler- og gjennomfører fagfornyelsen, er praksisskole for NTNU, praktiserer 2-lærersystem og vektlegger en inkluderende skole.

Det er i dag 9 barneskoler, 3 ungdomsskoler og 1 skole for voksenopplæring i Kristiansund kommune.

Som rektor må du være en pådriver i fagfornyelsen, elevenes læringsresultater og skolemiljø. Du jobber for at skolen skal fungere godt som organisasjon, utvikler kapasiteten i skolen sammen med avdelingsledere, ser egen skole som en del av Kristiansundsskolen og bidrar til å utvikle denne. Som rektor er du oppmerksom på endringer i samfunnet, læreplanene, elevgrunnlaget, teknologi og tverrfaglighet og tilpasser skoledriften i tråd med disse endringene. Du vet at de ansatte er skolens viktigste ressurs, og er opptatt av å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.

Gjennom delegert myndighet fra kommunalsjef, har du som enhetssleder/rektor ansvar for skolens faglige utvikling, økonomi og personalressurser. Vi ønsker å utvikle mestringsorienterte ledere som har fokus på de tre overordnede ansvarsområdene når lederen planlegger, organiserer, leder og følger opp arbeidet.

Kvalifikasjonskrav

 • høyere pedagogisk utdanning
 • ledererfaring fra grunnskolen eller videregående skole
 • god kunnskap om grunnskolen
 • god digital kompetanse
 • gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • lederutdanning
 • kjennskap til lov- og avtaleverk

Personlige egenskaper

 • ha gode evner til strategisk ledelse og ledelse av utviklings- og endringsprosesser
 • ha gode evner til å styrke og lede profesjonsfellesskap, tverrfaglig samarbeid og kulturbygging
 • arbeide målrettet, systematisk og ha god økonomiforståelse
 • god rolle- og oppgaveforståelse
 • være en positiv lagspiller
 • god til å bygge relasjoner og til å skape tillit

Vi tilbyr

 • en hverdag preget av både utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • deltakelse i et offensivt og godt fagmiljø
 • en arbeidsplass med fokus på å effektivisere og utvikle tjenestetilbudet
 • muligheter for kompetanseutvikling
 • et stort ledernettverk inkl andre rektorer, i organisasjonen Kristiansund kommune
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP  SPK 

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

 

Søk på stillingen her.

Referansenummer: 22/6461

Fylke: Møre og Romsdal

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 12.12.2022

 

Arbeidssted: Atlanten ungdomsskole

 

Kontaktpersoner:

Olaug Haugen, Kommunalsjef

mob: +47 975 05 266

 

Hjemmeside:
www.kristiansund.kommune.no
Adresse: Dalabergan 3 6511 Kristiansund

Kristiansund kommune

Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker.

Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim på 3,5 time med hurtigbåt.

 

Del stillingen

Selskap

Kristiansund kommune

Kontaktinfo

 • Olaug Haugen
 • Tittel: Kommunalsjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 975 05 266

Lokasjon

 • Kristiansund N

Søknadsfrist

Desember 12, 2022