Rådgiver Energi og Miljø

 

 

Seksjon Eiendom forvalter en eiendomsmasse på nærmere 500 000 kvm. Eiendommene består bl.a. av 33 videregående skoler fordelt over hele fylket, i tillegg kommer tannklinikker, utleiebygg, administrasjonsbygg og infrastruktur for kollektivtrafikk. Seksjonen har om lag 80 ansatte med arbeidssted Steinkjer eller Trondheim. Seksjonen har ansvar for eiendomsutvikling og -forvaltning, prosjektutvikling og -ledelse samt drift og vedlikehold. I tillegg til et omfattende utbyggingsprogram innen videregående skoler og anlegg for kollektivtrafikken, oppgraderes eksisterende bygningsmasse løpende med fokus på lavere energiforbruk og klimautslipp.

Seksjon Eiendom er organisert i 4 team, og utlyste stilling hører til i Team kvalitet. Team kvalitet har primært sine oppgaver knyttet til prosjektstøtte, rådgivningstjenester, KS-system, IT-system og anskaffelser. Arbeidssted vil være i Trondheim eller Steinkjer, og noe reisevirksomhet innenfor Trøndelag må påregnes.

Trøndelag Fylkeskommune (TrFK) har høye ambisjoner innenfor bærekraft, og vår nye rådgiver for bærekraft og miljø vil i stor grad ha oppgaver knyttet til oppfølging og realisering av disse ambisjonene. Stillingen innebærer stor kontaktflate ut mot driften av fylkeskommunens enheter (i stor grad videregående skoler), med operativ oppfølging, rapportering og rådgivning i forhold til enhetenes energiforbruk og andre miljøspørsmål. Vår nye rådgiver vil også ha hovedansvaret for arbeidet med fylkeskommunens miljøledelsessystem og miljøsertifisering av enhetene. Det tas forbehold om endring av organisatorisk plassering av stillingen.

Trøndelag Fylkeskommune er ledende innenfor området digitalisering av eiendomsmasse, og benytter digitale modeller som masterkilde for sitt FDV-system. Fylkeskommunens planlegger for tiden å konkurranseutsette sitt energioppfølgingssystem (EOS), og vurderer en systemarkitektur hvor EOS-systemet inngår som en applikasjon i FDV-systemet.

Vår nye fagrådgiver innenfor energi og bærekraft vil få en viktig rolle i arbeidet med anskaffelse, implementering og bruk av EOS-systemet.

 

 

 • Søknadsfrist: 20.04.2023
 • Arbeidsgiver: Trøndelag fylkeskommune
 • Stillingstittel: Rådgiver Energi og Miljø
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4637023668

 

Arbeidsoppgaver

Ansvarlig for Trøndelag Fylkeskommunes oppgaver knyttet til miljøledelsessystemet MIljøfyrtårn, bl.a.

 • Ansvarlig for re-sertifisering av hovedkontor og underenheter
 • Ansvarlig for innhenting av tallmateriale, årlige klima- og miljørapporter (energitall, avfall og ombruk, vannforbruk, fravær, miljøsertifiserte produkter)

Ansvarlig for gjennomføring av interne kompetansehevende tiltak, bl.a.

 • Ansvarlig for gjennomføring av ulike fagkurs og driftsseminar for Fylkeskommunens driftspersonell, håndverkere og forvaltere.
 • Ansvarlig for gjennomføring av interne erfaringssamlinger og fagseminarer for Seksjon Eiendoms rådgivere og prosjektledere.
 • Bidragsyter til Seksjon Eiendoms prosesser i KS-system, EOS-system og prosjekteringsanvisninger innenfor eget fag.

Administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller mastergrad innen relevant fag
 • Erfaring fra rådgivervirksomhet og/eller prosjekteringsarbeid er en fordel.
 • Kjennskap til relevante IT-verktøy innenfor energioppfølging og FDV
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort kl B
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Personlige egenskaper

 • Du har høy faglig og personlig integritet
 • Du er selvstendig og beslutningsdyktig
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver med gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Sentrale og moderne lokaler i Statens Hus i Trondheim eller Fylkets Hus Steinkjer
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Noe reisevirksomhet (i Trøndelag) må påregnes

 

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Thomas Andersen
Teamleder
 Telefon:+4747973672
E-post:thoand@trondelagfylke.no

Del stillingen

Selskap

Trøndelag fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Thomas Andersen
 • Tittel: Teamleder
 • E-Post: thoand@trondelagfylke.no
 • Mobil/Tlf: 479 73 672 thoand@trondelagfylke.no

Lokasjon

 • Trondheim

Søknadsfrist

April 20, 2023