Rådgiver/seniorrådgiver

 

 

Vil du bidra til at Svalbard er et av verdens best forvaltede villmarksområder, og det best bevarte høyarktiske reisemål i verden? Sysselmesteren på Svalbard har ledig en åremålsstilling som rådgiver eller seniorrådgiver i miljøvernavdelingen fra 1. september 2023. Åremålsstillingen er for tre år med adgang til å søke tre års forlengelse.

Arbeidssted er i Longyearbyen. Denne jobben passer for deg som har naturfaglig kompetanse og har lyst til å jobbe med besøksforvaltning i verneområder, både selvstendig og i samarbeid med andre. Dette er i all hovedsak en kontorjobb, men med noe tilsyn i felt i deler av året.
I miljøvernavdelingen hos Sysselmesteren vil du jobbe sammen med 14 dyktige kollegaer, som blant annet har ansvaret for verneområdeforvaltning, artsforvaltning, vurdering av meldte tur- og reiselivsaktiviteter, kulturmiljøansvar, forurensning- og avfallsspørsmål samt arealplansaker. Sysselmesteren på Svalbard er regjeringens øverste representant på Svalbard, og er både statsforvalter og politimester på øygruppen.

 

 • Søknadsfrist: 29.05.2023
 • Arbeidsgiver: Sysselmesteren på Svalbard
 • Sted: LONGYEARBYEN
 • Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Åremål
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4660266223

 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven vil være å vurdere hvordan lokalbefolkning, reiseliv, forskere og forvaltning kan ferdes og bruke områder på Svalbard i samsvar med regelverk og overordnede mål for forvaltningen av Svalbards villmarksnatur. Konkret innebærer dette å vurdere og saksbehandle meldte tur- og reiselivsaktiviteter etter forskrift om turisme på Svalbard og svalbardmiljøloven med forskrifter.

Videre så er en sentral del av jobben å ha kontakt med og veilede reiselivsnæringen og andre som ferdes og har aktivitet i felt på Svalbard, samt delta i Sysselmesterens utadrettede informasjonsarbeid. Det vil også være oppgaver knyttet til sammenstilling og bearbeiding av statistikk, og på bakgrunn av dette opparbeide kunnskap om utviklingen i ferdsel og reiselivsaktivitet på Svalbard. Det vil også være en viktig oppgave å bidra til utviklingen av praksis og regelverk, gi råd og vurderinger til overordnede direktorater og departementer, samt foreslå tiltak for å håndtere den økende ferdselen på Svalbard. Det er også en del av stillingen å sørge for felles tilsyn og kontroll sammen med andre statlige aktører som Sjøfartsdirektoratet, Kystvakta og Kystverket.

 

Kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som (må-krav):

Har høyere naturfaglig utdannelse eller utdanning innenfor naturbasert reiseliv, (mastergrad eller tilsvarende).
Har relevant erfaring fra offentlig forvaltning hos kommune, statsforvalter eller departement, og gjerne erfaring fra verneområdeforvaltning. Erfaring fra nasjonalparkstyrer eller fjellstyrer vil også oppfylle kravet om relevant erfaring.
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne (på norsk og engelsk).
Har evne til å arbeide målrettet og selvstendig, og leverer med rett kvalitet til rett tid.
Har god rolleforståelse, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, profesjonell dialog, kan vurdere helhet og se sammenhenger.
Kan representere Sysselmesteren på en god måte i kontakt med private reisende, forskningsmiljøer, reiselivsnæringen og offentlige myndigheter.
Er motivert for en spennende stilling med varierte oppgaver og høyt tempo.
Søkerne vurderes utfra kvalifikasjoner, praksis og personlige egenskaper. De første 6 månedene er prøvetid.

 

I tillegg vil det være en fordel dersom du:

Kan være en ressurs i arbeidet med digitalisering av fagområdet.
Har kompetanse i bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS).
Har Svalbarderfaring.

 

Vi tilbyr

Hva kan du forvente som ansatt hos oss?
Hos Sysselmesteren får du en utfordrende stilling med faglig spennende arbeidsoppgaver. Vi har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med 50 andre dyktige og engasjerte kolleger. Sysselmesteren har fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger. Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder i opplæringsperioden. Du får også muligheten til å delta på relevante fagsamlinger, og dialog med overordnede direktorater og departementer.
Avlønning som rådgiver stillingskode 1434 i lønnspenn 600.000 – 650.000 eller seniorrådgiver stillingskode 1364, lønnsspenn 650.000 – 730.000, avhengig av kvalifikasjoner.
Polartillegget er for tiden kr. 107,- per dag.
Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør for tiden 17,9 %.
Fri bolig, fri til- og fratredelsesreise og feriereiser etter gjeldende regulativ.
Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no).

Sist, men ikke minst, så får du en unik mulighet til å jobbe og bo på Svalbard. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2600 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Naturen på Svalbard er unik og friluftsopplevelsene står i kø utenfor husdøra, året rundt.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

 

Vei 309-6, 9170 LONGYEARBYEN, Norge

 

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Kristin Heggelund
Miljøvernsjef
Telefon:9963808
 E-post:Kristin.Heggelund@sysselmesteren.no

Thomas Haavik
Reiselivsrådgiver
Telefon:94486251
 E-post:Thomas.Haavik@sysselmesteren.no

 

Svalbard er en del av kongeriket Norge, og Sysselmesteren er regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmesteren er både politimester og statsforvalter. Virksomheten har en miljøvernavdeling, en politiavdeling, en administrasjonsavdeling og en stab med til sammen 50 ansatte i åremålsstillinger.

Sysselmesterens administrasjonsbygg ligger i Longyearbyen på 78 grader nord. Longyearbyen har et godt tjenestetilbud og et rikt idretts- og kulturtilbud. Men Longyearbyen er ikke et livsløpssamfunn. På flere områder er klare rammer for hvilket tjenestetilbud som er tilgjengelig og dette kan være lavere enn på fastlandet. Svalbard tilbyr storslått natur med gode muligheter for spennende opplevelser både i nærområdet til Longyearbyen og ute i den arktiske villmarken.

Les mer om Sysselmesteren på Svalbard her

Del stillingen

Selskap

Sysselmesteren på Svalbard

Kontaktinfo

 • Kristin Heggelund
 • Tittel: Miljøvernsjef
 • E-Post: Kristin.Heggelund@sysselmesteren.no
 • Mobil/Tlf: 99638083
 • Thomas Haavik
 • Tittel: Reiselivsrådgiver
 • E-Post: Thomas.Haavik@sysselmesteren.no
 • Mobil/Tlf: 94486251

Lokasjon

 • Longyearbyen

Søknadsfrist

Mai 29, 2023