Rådgiver næringsutvikling landbruk / bioøkonomi (søknadsfrist 22.03.2022)

Innlandet fylkeskommune – Næring og internasjonalt samarbeid

Rådgiver næringsutvikling landbruk/bioøkonomi

 

Avdeling for næring og internasjonalt samarbeid har ledig stilling som rådgiver med arbeidsområder knyttet til næringsutvikling, særlig landbruk og bioøkonomi, med tiltredelse snarest.

Om enheten

Avdeling for næring og internasjonalt samarbeid har ansvar for å tilrettelegge for næringsutvikling og arbeidet med virkemiddelapparatet, forskning, utvikling og innovasjon (FOUi), EU-programmer og annet internasjonalt samarbeid. Utviklingsarbeid innen bioøkonomi og landbruk er en sentral satsing for Innlandet fylkeskommune. Avdelingen er organisert i tre seksjoner som ivaretar oppgavene. Denne stillingen vil inngå i seksjon Næringsbasert samfunnsutvikling.

Vi søker deg som

 • kan være med å forme utviklingen av Innlandet fylke som det ledende fylke innen landbruk og bioøkonomi i Norge
 • har førerkort klasse B

Vi tilbyr

 • varierte og spennende arbeidsoppgaver i nært samarbeid med administrativ og politisk ledelse
 • bredt, spennende fagmiljø
 • godt arbeidsmiljø
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • stillingen vil ha fokus på fylkeskommunens arbeid med næringsutvikling, med særlig ansvar for
 • oppgaver knyttet til bioøkonomi med fokus på industri og jordbruk
 • delta i arbeid med utforming av overordnede strategier knyttet til landbruk
 • både tilskuddsordninger og utviklingsarbeid generelt vil være arbeidsområder
 • stillingen vil og ha fokus på internasjonalt arbeid innen sine fagområder
 • kontorsted Hamar, men med muligheter for fleksibel arbeidsorganisering
 • en del reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • utdanning på universitets- eller høgskolenivå
 • kunnskap om norsk regional- og landbrukspolitikk og utfordringer knyttet til generell næringsutvikling
 • kunnskap om bioøkonomi og landbruk med vekt på skog
 • erfaring med prosjektledelse og arbeid med prosjekter.
 • ha gode nettverk innen fagområdene

Egenskaper

 • utviklingsorientert, kreativ og nyskapende
 • gode kommunikasjons- og veiledningsegenskaper
 • initiativrik og resultatorientert
 • god formidlingsevne, muntlig og skriftlig.
 • evne til å bygge gode nettverk og samarbeidsrelasjoner

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

 

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 22.03.2022

 

Tiltredelse: etter avtale

Arbeidssted: Hamar

 

Kontaktpersoner:

seksjonssjef Trond Carlson

tlf: +47 995 04 230

 

Hjemmeside:
/www.innlandetfylke.no/
Adresse: Parkgata 64 2317 Hamar

Innlandet fylkeskommune – Næring og internasjonalt samarbeid

Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. 1. januar 2020 ble disse to fylkene slått sammen til ett.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er «eventyrlige muligheter». Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

 

 

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Trond Carlson
 • Tittel: Seksjonssjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 995 04 230

Lokasjon

 • Hamar

Søknadsfrist

Mars 22, 2022