Samferdsel – rådgiver/konsulent

 

 

Beskrivelse

Seksjon Kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ledig 100 % fast stilling som rådgiver/konsulent i enheten digitale tjenester.

 

Om enheten

Seksjon kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet er planlegging og organisering av skoleskyss, ruteplanlegging, konkurranseutsetting av rutetilbudet, salg og markedsføring, ruteopplysning, samt utvikling og forvaltning av digitale tjenester og løsninger.

Innlandstrafikk består av enhetene Økonomi og kontrakt, Rutetilbud, Digitale tjenester, Kundesenter og Salg og marked. Vi er 50 ansatte og har kontorsted på Lillehammer og i Folldal.

 

Vi søker deg som

 • ønsker å bidra til å utvikle et attraktivt og fremtidsrettet mobilitets- og kollektivtilbud i Innlandet
 • har høy faglig kompetanse og er god på å finne nye løsninger
 • er løsningsorientert og evner å se kundens behov
 • har et godt øye for detaljer og driftsrelaterte oppgaver, samtidig som du ser helheten
 • er initiativrik med evne til å arbeide selvstendig
 • er nysgjerrig og trives å samarbeide med andre

 

Vi tilbyr

 • spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger
 • konkurransedyktig lønn og betingelser, fleksibel arbeidstid, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • muligheter for faglig og personlig utvikling
 • nyoppussede moderne kontorlokaler i sentrum av Lillehammer
 • muligheten til å bidra til å gjøre det enda mer attraktivt å reise kollektivt i Innlandet

 

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • arbeidssted Lillehammer
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være varierte og bygge opp under Innlandstrafikk sin visjon «Enkelt for alle å reise kollektivt».

Du vil i samarbeid med medarbeidere på seksjonen, bidra til gode og attraktive digitale løsninger for kollektivtrafikken.

 

Noen av enhetens oppgaver er:

 • utvikling, vedlikehold og support av informasjonsløsninger, alt fra systemer ute i buss og på holdeplasser, til utvikling og drift av fagapplikasjoner
 • ledelse og deltakelse i ulike digitaliseringsprosjekter
 • samarbeid med Entur* og andre kollektivselskap/fylkeskommuner
 • arbeidsoppgaver vil kunne endres – også i forhold til interesse og kompetanse

 

* Entur bygger digital infrastruktur for all kollektivtransport i Norge

 

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker at du har relevant høyere utdanning innen fagområdet IT/digitalisering. Relevant og lang arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse. Vi oppfordrer nyutdannede med rett kompetanse til å søke.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • du er ikke redd for å stille spørsmål, du tar initiativ og er reflektert
 • du er flink til å organisere og planlegge arbeidet ditt, og jobber selvstendig og tar ansvar
 • det er en fordel om du har erfaring med prosjektarbeid, gjerne som prosjektleder
 • du må ha førerkort klasse B og behersker norsk som arbeidsspråk
 • du er endrings- og omstillingsvillig. Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å
 • bidra til enda bedre oppgaveløsning

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt om du er interessert i stillingen.

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Innlandet
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Stillingstype: Fast stilling
 • Arbeidsområde: Samferdsel
 • Søknadsfrist: 13.06.2023
 • Tiltredelse: Snarest
 • Arbeidssted: Lillehammer

 

Kontaktpersoner:

Enhetsleder Digitale tjenester Bjørn Rune Holmen
mob: 90 59 75 12

 

Hjemmeside:

/www.innlandetfylke.no/

 

Adresse:

Kirkegata 76 2609 Lillehammer

 

 

Innlandet fylkeskommune Kollektivtransport

Innlandet fylkeskommune ble opprettet 1. januar 2020.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er «eventyrlige muligheter». Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Bjørn Rune Holmen
 • Tittel: Enhetsleder Digitale tjenester
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 90 59 75 12

Lokasjon

 • Lillehammer

Søknadsfrist

Juni 13, 2023