Bilder

 

Rådgiver KOLT

 

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.

Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

KOLT bistår fagmiljøene i planlegging og utvikling av fleksible og nettstøttede studier. Ved hjelp av pedagogiske metoder og digitale verktøy tilrettelegger vi blant annet for nettbaserte studier, produserer videoforelesninger, legger til rette for nettbaserte studentaktiviteter, tilbyr kompetanseheving til underviserne, gir råd og veiledning.

KOLT kan bidra i hele prosessen fra ide til implementering av studiet, og vi starter med det pedagogiske perspektivet og supplerer og tilpasser teknologi utfra dette.

Nord universitet har et stort geografisk nedslagsfelt. Fleksible studier gjør det mulig for flere å ta del i våre tilbud. Det vil si at våre tilrettelagte utdanningstilbud kan benyttes både av studenter på og utenfor campus. Fleksibel utdanning er også knyttet til studiekvalitet. Slikt arbeid kan føre til et bredere repertoar av undervisningsformer, stimulere til gjenbruk av læringsressurser, skape teknologisk medlæring, gi bedre tilpasning til arbeids- og samfunnsliv, gi økt tilgang til utdanning og bistå i rekruttering av studenter og ansatte.

Om stillingen

Nord universitet har fra 1. september 2020 ledig fast stilling som rådgiver ved Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT). KOLT er organisert som en enhet i Studieavdelingen og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. KOLT har for tiden åtte faste stillinger.

Adm 16 - Kontor 4

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal blant annet arbeide med videreutvikling av Nord sitt nettstøttede/nettbaserte studietilbud. Pedagogisk rådgivning og veiledning av universitetets egne fagansatte vil også være en viktig oppgave (både i nett- og campusbaserte studier). Videre vil den som ansettes jobbe med prosjekter knyttet til økt formidlingskompetanse for undervisere, og formidling i relevante kanaler for å nå ut med KOLT sine aktiviteter både på nett og på campus. Det vil også være aktuelt å lede utviklingsoppgaver (prosjekter og produksjon av læringsressurser) samt å ha delansvar for aktiviteter i nye og pågående prosjekter ved Nord. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Pedagogisk kompetanse og forståelse for utvikling av opplærings- og kompetansetilbud.
 • Erfaring fra arbeid med utdanning og læring.
 • Erfaring fra arbeid med IKT og gjerne prosjektarbeid knyttet til IKT og/eller organisasjonsutvikling.
 • Forståelse for- og ferdigheter i bruk av IKT og digitale ressurser til undervisning og læring.
 • Formidlingskompetanse både ansikt til ansikt og digitalt.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk.
 • Forståelse for hvordan organisasjoner med en viss størrelse fungerer vil også bli vektlagt.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser, og som er god på formidling og kommunikasjon.
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med bruk av relevante IKT – verktøy
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Stillingens ansvar og oppgaver innebærer at en i perioder må kunne jobbe intensivt i forhold til frister. Søkerne må være kreative og strukturerte med god gjennomføringsevne, utviklings- og resultatorienterte, og ha utstrakt evne til å samarbeide med ulike miljøer innad på universitetet og også utad mot samfunnet for øvrig.

Vi kan tilby

 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver – Ltr. 60 – 65 – NOK 532 300,- – 583 900,-. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder Randi Stemland, tlf.: 91 13 37 55 eller e-post: randi.stemland@nord.no.

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.07.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30073711

Søknadsfrist 25. juli 2020

 

Arbeidsgiver Nord universitet
Kommune Bodø
Omfang Heltid  Varighet Fast

Jobbnorge-ID 188054

 

Opplev Bodø by night | Bodø i Vinden

 

Del stillingen

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Selskap

Nord universitet

Lenke til firma

https://www.nord.no/no

Kontaktinfo

 • Randi Stemland
 • Tittel: Leder
 • E-Post: randi.stemland@nord.no
 • Mobil/Tlf: tlf.: 91 13 37 55

Lokasjon

 • Bodø

Søknadsfrist

Juli 25, 2020