Rådgiver for kvalitet og velferdsteknologi innen helse og omsorg Omsorg (Søknadsfrist: 15.02.2022)

 

Rådgiver for kvalitet og velferdsteknologi innen helse og omsorg

 

Omsorg, Nord-Odal kommune

Nord-Odal kommune søker etter en engasjert, strukturert og faglig dyktig kvalitets- og velferdsteknologirådgiver i helse og omsorg. Dette er en stilling som vil være i stab med kommunalsjef for helse og omsorg.

Vi har ledig spennende fast stilling i 100% som rådgiver.

Kommunen har IT-tjeneste gjennom Hedmark ikt (HIKT) som er et interkommunalt samarbeid. Der er vi med på et viktig samarbeid/prosjekt knyttet til velferdsteknologi.

Kommunen har eget internkontrollsystem, Compilo, som er viktig i det systematiske kvalitetsarbeidet. Du vil være en del av arbeidsgruppen som jobber i dette systemet og som har ansvar for utviklingen og oppdatering av systemet.

Søknadsfrist: 15.02.2022
Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune
Sted: Sagstua
Stillingstittel: Rådgiver for kvalitet og velferdsteknologi innen helse og omsorg
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4470065565
Startdato: 01.03.2022

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide plan for, og iverksette kommunens satsinger og tiltak på bruk av velferdsteknologi innen helse og omsorg
 • Tilrettelegge for faglig og teknologisk utvikling innen helse- og omsorgstjenesten.
 • Bidra til nytenkning i sektoren med velferdsteknologi som verktøy
 • Utarbeide/oppdatere planverk
 • Lede kvalitetsutviklingsarbeidet i samsvar med lover, forskrifter og interne krav, i nært samarbeid med ledere, fagpersoner og øvrige medarbeidere
 • Analysere avvik, følge med på kvalitetsindikatorer og anvende resultater av brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet
 • Identifisere kvalitative utfordringer og iverksette korrigerende tiltak som bidrar til faglig forsvarlige tjenester
 • Oppfølging av allerede iverksatte tiltak og rutiner

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen helse og omsorg.
 • Kompetanse og erfaring fra helse- og omsorgstjenester
 • Kompetanse og erfaring med bruk av IKT i helse og omsorg
 • Kompetanse på gjeldene lovverk og anbefalinger som omhandler bruk av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Fordel med kompetanse innen kvalitetsledelse, kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid
 • Kompetanse og erfaring med prosjektarbeid og tverrfaglig samarbeid
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Er løsningsorientert
 • Har evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode kommunikasjons-, formidling- og samarbeidsevner
 • Har evne til å jobbe selvstendig og gjennomføre
 • Er fleksibel
 • Er faglig nysgjerrig
 • Vise åpenhet, respekt og ærlighet.
 • Ha evnen til å forstå og forankre oppgavene blant ledere og ansatte i tjenesten
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende arbeidsplass
 • Gode og engasjerte kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Humor og arbeidsglede
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale

Annet

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.

 

Herredsvegen 2, 2120 Sagstua

 

Kontaktinformasjon

Annbjørg Elisabeth Gentenaar, Kommunalsjef Helse og Omsorg
451 04 111
postmottak@nord-odal.kommune.no

Trond Berge, Virksomhetsleder helse og mestring
906 56 691
postmottak@nord-odal.kommune.no

 

Nord-Odal ligger midt på Østlandet og har ca. 5.000 innbyggere. Administrasjonssenteret Sand, ligger vakkert til ved Storsjøen med kort veil til Kongsvinger, Hamar og Gardermoen. Kommunen er kjent for å ha et rikt kultur- og idrettsmiljø. Milepelen, som er kommunens kulturhus, tilbyr festivaler, teaterforestillinger, kinoforestillinger og konserter. Det nye, særpregede bygget Samling rommer foruten Odal Sparebanks lokaler og 10 selveierleiligheter også folkebiblioteket.

Nord-Odal har et interessant næringsliv som skaper arbeidsplasser både for egne innbyggere, men også for folk utenfor kommunen. Kommunen er den største arbeidsgiveren, og nummer to er Mapei AS som er markedsledende innen kjemiske byggevarer. Andre større bedrifter finner du blant annet innen transport og bygg og anlegg.

Ønsker du å bosette deg her, har kommunen over 30 byggeklare tomter med god beliggenhet på store, rimelige tomter. Det er ledige leiligheter i nye bygg sentralt i kommunen.

Kontakt oss på postmottak@nord-odal.kommune.no

 

Del stillingen

Selskap

Nord-Odal kommune

Kontaktinfo

 • Annbjørg Elisabeth Gentenaar
 • Tittel: Kommunalsjef Helse og Omsorg
 • E-Post: postmottak@nord-odal.kommune.no
 • Mobil/Tlf: 451 04 111
 • Trond Berge
 • Tittel: Virksomhetsleder helse og mestring
 • E-Post: postmottak@nord-odal.kommune.no
 • Mobil/Tlf: 906 56 691

Lokasjon

 • Sagstua

Søknadsfrist

Februar 15, 2022