Næring og internasjonalt samarbeid – Rådgiver EU/EØS og norsk-svensk samarbeid

 

 

 

Beskrivelse

Avdelingen Næring og internasjonalt samarbeid har ledig fast 100 % stilling som rådgiver knyttet til EU/EØS og til norsk svensk samarbeid.

 

Om enheten

Næring og internasjonalt samarbeid (NIS) skal bidra til at Innlandet fylkeskommune er en innovativ samfunnsutvikler og en attraktiv samarbeidspartner. Arbeid med å fremme internasjonalt samarbeid knytter seg til alle fylkeskommunens fagområder, offentlige aktører, privat virksomhet og frivillig sektor.

 

Vi søker deg som

 • kan være med på å forme utviklingen av Innlandet fylke sine internasjonale relasjoner og oppgaver, og da spesielt rettet mot EU- programmer (europeiske forsknings- og innovasjonsprogram)
 • vil være med å utforme norsk-svenske og europeiske løsninger på regionale og lokale utfordringer

 

Vi tilbyr

 • mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i et formelt samarbeid mellom norske og svenske regioner, den norske staten og EU
 • et godt arbeidsfellesskap i et ambisiøst fagmiljø innen regional utvikling og europeisk samarbeid
 • gode muligheter for faglig utvikling og for å etablere et grenseoverskridende nettverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

 

Om stillingen

 • stillingen vil ha fokus på fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, med særlig vekt på å styrke innsatsen rundt internasjonale forbindelser og inngå i felles sekretariat for Interreg Sverige-Norge
 • kontorsted er Hamar, men med muligheter for fleksibel arbeidsorganisering
 • det vil bli en del reisevirksomhet både i regionen og internasjonalt
 • tiltredelse så snart som mulig

 

Arbeidsoppgaver

 • delta i arbeidet med å gjennomføre tiltak knyttet til internasjonal strategi og pågående prosjekter
 • ha ansvaret med å legge til rette for at næringsliv, FoU-institusjoner og offentlige virksomheter i Innlandet kan nyttiggjøre seg EU/EØS satsinger/programmer i regionalt utviklingsarbeid
 • saksbehandling, prosjektutvikling og -oppfølging i Interreg Sverige-Norge programmet

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdanning på mastergradsnivå innen økonomiske eller samfunnsvitenskapelige fag
 • gode norsk og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig, og gjerne andre språkkunnskaper
 • god kjennskap til EU, EØS og norsk europapolitikk
 • erfaring med prosjektledelse og arbeid med internasjonale prosjekter, og da spesielt EU/EØS-relaterte programmer

 

Ønskede egenskaper

 • utviklingsorientert, kreativ og nyskapende
 • gode kommunikasjons- og veiledningsegenskaper
 • initiativrik og resultatorientert
 • evne til å bygge gode nettverk og samarbeidsrelasjoner

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Innlandet
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Stillingstype: Fast stilling
 • Arbeidsområde: Administrativt
 • Søknadsfrist: 30.05.2023
 • Tiltredelse: etter avtale
 • Arbeidssted: Hamar

 

Kontaktpersoner:

seksjonssjef Espen Køhn
mob: 91 72 46 87

 

Hjemmeside:

/www.innlandetfylke.no/

 

Adresse:

Parkgata 64 2317 Hamar

 

 

Innlandet fylkeskommune Næring og internasjonalt samarbeid

Innlandet fylkeskommune ble opprettet 1. januar 2020.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er «eventyrlige muligheter». Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Espen Køhn
 • Tittel: seksjonssjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 91 72 46 87

Lokasjon

 • Hamar

Søknadsfrist

Mai 30, 2023