Rådgiver – digitalisering og innovasjon helse og mestring

 

Stab helse, Kongsvinger kommune

Om stillingen

Har du interesse for tjenesteinnovasjon, teknologi og nye måter å jobbe på i helsetjenesten ? Da har vi en spennende mulighet for deg i Kongsvinger kommune.

Stillingen er organisert i stab helse og mestring og samarbeider nært med andre stabsområder og enhetene i kommunalområdet. Stab helse og mestring består av 3 rådgivere og har kommunalsjef som nærmeste leder.

For å møte demografiutvikling og forventet redusert tilgang på fagpersonell må helsetjenestene finne nye og effektive måter å løse sitt oppdrag på. Dette skjer gjennom prosesser preget av medvirkning og samskaping. I Kongsvinger kommune skal alltid velferds-og mestringsteknologi vurderes før andre tjenester. I tett samarbeid med INDIGO-kommunene (tidligere Hedmark IKT) er vi i slutt innspurten på anskaffelse av velferds teknologisk plattform med påfølgende lokale anskaffelser.

Som rådgiver vil du være medansvarlig for å sette innovasjon og digital transformasjon på agendaen og en viktig ressurs for å sikre praksisendring.

Vi tilbyr en spennende stilling i et utviklende miljø, der du vil få muligheten til å være med på å forme og påvirke digitaliseringen og innovasjonen i helsesektoren. Kongsvinger kommune verdsetter initiativ, kreativitet og tverrfaglig samarbeid.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 13.08.2023
Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Kongsvinger
Stillingstittel: Rådgiver – digitalisering og innovasjon Helse
Stillinger: 1 
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4678184893
Startdato:01.10.2023

Arbeidsoppgaver

Bidra til opplæring og kompetanseheving innen digitalisering og innovasjon
Samarbeide med interne interessenter for å kartlegge og forstå deres behov og utfordringer
Prosjektleder for små og store prosjekter knyttet til tjenesteinnovasjon – prosessdesign
Rapportering på løpende tiltak og prosjekter
Deltakelse i interkommunalt forvaltnings – og implementeringsorgan for velferdsteknologi (Indigo)
Deltakelse i interkommunale anskaffelser
Deltakelse i arbeid med ROS- og DPIA-analyser, internt og interkommunalt
Koordinering av oversikt behandlings protokoller
Veilede kommunens fagforum for velferdsteknologi
Holde deg oppdatert på trender og nyheter innen fagområdet

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning – ønskelig med videreutdanning innen velferdsteknologi
Ønskelig med erfaring med digitalisering og innovasjon fra offentlige helsesektor
Kunnskap om helsetjenesten og forståelse for pasientbehandling og arbeidsprosesser
God forståelse for digitalisering og digital transformasjon.
God prosjektledelseskompetanse og evne til å arbeide både selvstendig og i team
God kommunikasjons- og presentasjonsevner

Personlige egenskaper

Evne til å motivere, veilede og skape engasjement
Evne til selvstendighet og tverrfaglig samarbeid
Strategisk og analytisk
Strukturert og fleksibel
Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgaver med mulighet for kompetanseutvikling
Trivelig arbeidsplass, inspirerende og tverrfaglig miljø
Personlig lønn i samsvar med kommunes lønnspolitikk

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Kongsvinger rådhus, Rådhusplassen 3, 2212 Kongsvinger, Norge

Kontaktinformasjon

Cathrine Pedersen, Kommunalsjef helse og mestring
Telefon:  482 89 252

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kontaktinfo

  • Cathrine Pedersen
  • Tittel: Kommunalsjef helse og mestring
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: 482 89 252

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

August 13, 2023