Rådgiver/Arealplanlegger

 

 

Vefsn kommune har ledig 100% fast stilling som rådgiver/arealplanlegger. Stillingen er ved enhet for Plan og utvikling.

Vi er en enhet med 3 fagområder – landbruk, kart og oppmåling, samt plan- og byggesak. Den ledige stillingen ligger innenfor den sistnevnte faggruppen. Vi er ikke en stor enhet, men vi har ansvar for mange spennende og varierende oppgaver.

Kommunen er i en fremtidsrettet fase med stor aktivitet innenfor næring- og industriutvikling, samt offentlig sektor. Det forventes økt boligetterspørsel for ulike grupper. Mosjøen som by er i en utviklingsfase som trenger omforming og fortetting, samt effektiv arealdisponering. Kommunen skal være et godt sted å bo med gode bokvaliteter og ta vare på byen og kommunens kulturhistorie. Vi søker derfor etter en dyktig og engasjert medarbeider som ønsker å være med på vårt sterke lag.

medarbeider som ønsker å være med på vårt sterke lag.

 

Til stillingen ligger følgende oppgaver

 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven – behandling av private planer og dispensasjoner, og evt. klagebehandling knyttet til disse.
 • Være med på å utarbeide kommunens egne planer, delplaner, områdereguleringer og temaplaner.
 • Saksforberedelse til politiske utvalg.
 • Samhandling og deltagelse i et tverrfaglig miljø, herunder teknisk drift, folkehelse, byggesak, landbruk og mange flere.
 • Vedlikehold av planregister/planbasen.
 • Andre oppgaver som naturlig faller inn under fagområdet.

Til stillingen følger en utstrakt kontakt med private kunder, offentlige myndigheter, politikere og andre aktører, slik at vi gjerne ser at du har gode kommunikasjonsevner. Vi ønsker videre at du er strukturert og selvstendig i arbeidet, samt har god samhandling med andre.

 

Kvalifikasjoner for stillingen

 • relevant utdanning fra høgskole/universitet, f.eks innenfor geografi, fysisk planlegging/ by- og
 • regionplanlegging. Også ingeniører, arkitekter eller jurister er relevante søkere.
 • kunnskap om og erfaring med plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter
 • erfaring med planprosesser
 • har kjennskap til offentlig sektor
 • har kjennskap til og mestrer digitale kartverktøy og saksbehandlingssystemer
 • behersker norsk muntlig og skriftlig innenfor nasjonale krav

 

Personlige egenskaper vi ser etter er

 • å være strukturert
 • selvstendig, initiativrik og faglig engasjert
 • resultatorientert
 • ansvarsbevisst og fokus på faglig kvalitet

 

Vi tilbyr

 • interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • moderne utstyr i en enhet med høy kompetanse innenfor de aktuelle fagfeltene
 • trivelige og dyktige kolleger
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • fleksitid og evt. behov for hjemmekontor i perioder
 • lønn etter avtale

Vi ønsker deg velkommen til å søke om du er fra privat eller offentlig sektor. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

 

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

 

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

 

Søk her

 

 

 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 31.05.2023

 

Kontaktpersoner

 

Hjemmeside

/www.vefsn.kommune.no/

 

Adresse

Skjervgata 34 0000 Mosjøen

 

Vefsn kommune

Vefsn kommune har 13 300 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement

Del stillingen

Selskap

Vefsn kommune

Kontaktinfo

 • Hubertina Doeven
 • Tittel: Enhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 90204963
 • Petter Meldal Nilsskog -
 • Tittel: Fagleder plan og byggesak
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 48166189

Lokasjon

 • Mosjøen

Søknadsfrist

Mai 31, 2023