Rådgiverstilling 100% Fast

 

 

Vi søker rådgiver til en 100% rådgiverstilling ved Skogmo videregående skole. Stillingen inngår i avdelingen for pedagogisk støtte og er en del av elevtjenesten. Avdelingen består av avdelingsleder, rådgivere, elevveiledere og +team, og vi samarbeider også med PPT-rådgiver, helsesykepleier, minoritetsrådgiver, nav, oppfølgingstjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere.

Skolen skal bidra til elevenes personlige, sosiale og faglige utvikling og læring, slik at de kan fungere på ulike arenaer i samfunnet og bidra til samfunnets vekst og utvikling. Som rådgiver har du spesielt ansvar innenfor sosialpedagogisk-, utdannings- og yrkesrådgivning.

 

Vi søker en løsningsorientert og godt motivert medarbeider som

 • er god relasjonsbygger
 • står godt i periodevis travle arbeidsdager
 • er endringsvillig, jobber tverrfaglig og bidrar til utvikling
 • er en trygg lagspiller og har evne til konstruktivt samarbeid /har gode samarbeidsevner
 • har evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ
 • jobber systemisk og strukturert
 • har faglig integritet og er bevisst på faglig utvikling

 

Eksempler på arbeidsoppgaver / ansvarsområder

 • medvirke til at den enkelte elev finner seg til rette i opplæringen
 • samarbeide med aktuelle hjelpetjenester (for eksempel PPT, oppfølgingstjenesten, helsesykepleiere)
 • samarbeide med andre av skolens ansatte med tilrettelegging for miljøskapende tiltak
 • saksbehandling
 • organisere og veilede elever i søknadsprosessen til utdanning/læreplass
 • å bistå elever med ulike søknader knyttet til det å være elev
 • oppfølging av elever med behov for ekstra tilrettelegging
 • kollegaveiledning

I tillegg er det viktig at du holder deg oppdatert på lov og forskrifter, frister og vilkår og har evnen til å etablere og vedlikeholde nettverk internt på skolen og med eksterne samarbeidspartnere. 

 

Du må ha

 • høyere pedagogisk utdanning, helst på bachelornivå eller yrkesfaglig utdanning, relevant praksis, yrkesteori og praktisk-pedagogisk utdanning (minimum 60 studiepoeng) minimum 30 studiepoeng
 • rettet mot utdannings- og yrkesrådgivning eller sosialpedagogikk

 

Det er en fordel med

 • kjennskap til skolens programområder
 • erfaring fra arbeid i videregående skole
 • spesialpedagogisk kompetanse
 • migrasjonspedagogisk kompetanse

Det forventes at du har god digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

 

Vi tilbyr

 • lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.
 • fleksibel arbeidstid.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Lønnsplassering for stillingen følger hovedtariffavtalens bestemmelser vedlegg 2. Det betyr at rådgiver plasseres i stillingskode som undervisningspersonell med et funksjonstillegg for stillingen.

 

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i skole, krever vi godkjent politiattest av nyere dato (ikke elder enn tre måneder) jfr. Opplæringslova. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato..

Stillingen lyses ut med forbehold om at dersom kvalifiserte søkere internt i VTFK har krav på stillingen, vil utlysning og rekrutteringsprosess stoppes.

 

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

 

Skogmo videregående skole

Skogmo videregående skole er en av 21 videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune, med omlag 1000 elever og 170 ansatte.

 

Utdanningstilbud

– Bygg- og anleggsteknikk

– Elektrofag

– Teknologi og industrifag

– Helse- og oppvekst

– Opplæring i kriminalomsorgen

– Voksenopplæring

 

 • Arbeidssted: Kjørbekkdalen 11
 • Stillingstype: Fast
 • Stillingsstørrelse: Heltid

 

 

Søk på stillingen

 

 

Søknadsfrist: 23.05.2023

 

 

Spørsmål om stillingen

Trine Pedersen
Avdelingsleder pedagogisk støtte
E-post
993 25 858

 

Skogmo videregående skole

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida og utvikler fylket gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging.

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kontaktinfo

 • Trine Pedersen
 • Tittel: Avdelingsleder pedagogisk støtte
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 993 25 858

Lokasjon

 • Skien

Søknadsfrist

Mai 23, 2023