Austrheim kommune (ca. 3000 innb.) er i ferd med å løfte seg etter ein periode med økonomiske utfordringar. Tett på Bergen og industrieventyret på Mongstad, er utgangspunktet for utvikling av framtidskommunen til stades. Naturen og kulturen i det særprega kystsamfunnet er kanskje det viktigaste grunnlaget for gode liv i Austrheim – både om du flyttar hit for ein spennande jobb, eller om du ynskjer å vere med å skape livskvalitet for dei som allereie bur her. Austrheim inviterer deg til opne landskap – med eit ope sinn! Vi søkjer….

 

Prosjektleiar VA/bygg

Det vert med dette utlyst ei 100% prosjektstilling i 3 år som prosjektleiar VA/bygg. Stillinga rapporterer til rådmann og inngår i rådmannen sin stab.

Søknadsfrist 18.01.21
Selskap Austrheim kommune HRM
Stillingstype Mellombels
Lokasjon Austrheim kommune

 

 

Del stillingen

Selskap

Austrheim kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Austrheim

Søknadsfrist

Januar 18, 2021