Vil du leie eit spennande friluftsliv og folkehelseprosjekt ?

 

Arbeidsgiver Fjordane Friluftsråd

Stillingstittel Prosjektleder

Frist 01.04.2023

Ansettelsesform Prosjekt

Fjordane Friluftsråd har ei nyoppretta stilling som prosjektleiar for StikkUt ledig frå 01.06.23

Arbeidsoppgåver:

 • Leie arbeidet med å opprette fullskala StikkUt elektronisk turregistrering i alle våre medlemskommunar.
 • Gjere avtale om databasetilknytning til prosjektet.
 • Legge ut informasjon om prosjektet på web m.m. og drifte sida.
 • Planlegge løype/stinett, turmål i ulike kategorier og vanskeleggrader for å nå flest mogleg brukarar.
 • Avklare og avtale traseval, løypenett som skal inn i digitale kart, parkering etc.med grunneigarar
 • Halde tett dialog og samarbeid med medlemskommunane, fylkeskommune, statsforvalter og nabofriluftsråd
 • Skilte og merke stiar i tråd med StikkUt konseptet og i dialog med kommunar og grunneigarar.

Vi ynskjer ein medarbeider som er/har:

 • Kjennskap til offentlig plan- og prosjektarbeid
 • Kompetanse innan friluftsliv
 • Gode digitale ferdigheiter, gjerne innanfor kart og forvaltningsløysingar.
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik, arbeider sjølvstendig og løysingsorientert
 • Kjennskap til fleire av våre kommuner
 • Førerkort og disponerer eigen bil. (Kan vere høve for tilgang på firmabil.)
 • Er i god form og liker å arbeide i felt.
 • Bachelorgrad eller anna relevant utdanning innan fagområde

FELLES – Vi kan tilby:

 • Ei spanande, utviklande og sjølvstendig stilling
 • 100 % stilling i ei bedrift som tek FNs bærekraftmål på alvor
 • Høve for fast stilling etter ein prosjektperiode på inntil 1 år.
 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kontorstad etter avtale
 • Løn etter avtale

 

Søknadsfrist 01.04.2023

 

Søk på stillingen her.

 

Hardbakke 31, 6924 Hardbakke

Fjordkysten Friluftsråd

 

Spørsmål om stillingen

Bjarte EngevikStillingstittel, Dagleg leiar

Mobil917 72 723

Arlene Oddbjørg Vågene, Styreleiar

Mobil402 39 260

 

Om arbeidsgiveren

Fjordane Friluftsråd er ein interkommunal organisasjon starta opp i 2017. Solund, Bremanger, Askvoll, Kinn, Stad og Stryn er medlemskommunar i friluftsrådet. Hovedkontoret ligg på Solund Brygge Hardbakke i Solund, men vi har også kontorstad på Horne Brygge i Florø.

Vi arbeider med planlegging, gjennomføring, organisering, og førebyggande arbeid opp imot marin forsøpling. Skjergardsteneste og eigne ryddelag bidreg sterkt med å rydde kyst og fjordstrøk for marint avfall. Vi arbeider med offentlege og private aktørar, slik at vi kan legge til rette for god folkehelse med lågterskel friluftsliv.

 

Del stillingen

Selskap

Fjordane friluftsråd

Lenke til firma

http://www.fjordanefr.no/

Kontaktinfo

 • Bjarte Engevik
 • Tittel: Dagleg Leiar
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil 994 87 500

Lokasjon

 • Hardbakke
 • Askvoll
 • Stadlandet

Søknadsfrist

April 1, 2023