Spesialpedagog – Førebyggjande tenester 

Det er ledig 60% fast stilling som spesialpedagog

Søknadsfrist 30.05.2021

Pedagogisk-psykologisk rådgjevar – Førebyggjande tenester 

Det er ledig 100% vikariat som pedagogisk-psykologisk rådgjevar i perioden  09.08- 31.12.21, med moglegheit for forlenging.

Søknadsfrist 13.06.2021

 

Del stillingen

Selskap

Stord kommune

Kontaktinfo

  • Birthe Blokhus
  • Tittel: Einingsleiar
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 920 64 415

Lokasjon

  • Stord

Søknadsfrist

Juni 13, 2021