Gjøvik kommune PPT

PP- rådgiver 100 % fast stilling

 

PP-tjenesten har til sammen 14 stillinger fordelt på ulike faggrupper. PP-tjenesten inngår i Barn-og Familie (PP-tjenesten, Helsestasjonen, Tverrfaglig familieteam, Ung i Gjøvik m/ helsestasjon for ungdom), som er en del av sektor Oppvekst.

Stillingens formål: Å medvirke til å gi barn og unge en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring. Arbeide i tråd med Gjøvik kommunes oppvekststrategi.

Arbeidsoppgaver:

Gjennomføre utrednings- og sakkyndighetsarbeid etter opplæringsloven og barnehageloven.
Ansatte i fagstillinger skal bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling.
Ansatte skal gi veiledning til ansatte, barn og foresatte.
Arbeid vil per tid i hovedsak rettes mot barna i skolen.
Samarbeide med andre instanser slik at barn og unge får helhetlige og samordnede tiltak.
Ansvar for å utføre arbeidsoppgaver som avtalt med leder.
Ansvar for egen kompetanseutvikling og bidra til en dele-kultur.

Kvalifikasjoner:

Master i spesialpedagogikk/pedagogikk, psykologi eller tilsvarende.
Relevant erfaring fra fagfeltet kan erstatte krav om mastergrad.
Det er ønskelig med erfaring fra PP-tjenesten eller annen veiledning/rådgivningstjeneste.
Kompetanse i veiledning, rådgivning og utredning vektlegges. Erfaring fra arbeid i grunnskole er ønskelig.
Det er ønskelig med kompetanse i tverrfaglig arbeid knyttet til barn, familier, skole og barnehage.
Relasjonskompetanse, gode kommunikasjons – og samarbeidsferdigheter.
Krav om godkjent politiattest.
Krav om førerkort, og må påregne å benyttes egen bil i tjenesten.

Vi kan tilby

Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
Fokus på faglighet og at vår samlede kompetanse skal være i stadig utvikling.
Godt arbeidemiljø.
Gode faglige utviklingsmuligheter.
Gjøvik kommune legger til rette for spesialisering om det er ønskelig.
Gjøvik kommune har et bedriftsidrettslag med treningsmuligheter og utleiehytter.
Gode forsikringsordninger.
Unntatt offentlighet må begrunnes

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

Link til søknadsskjema: Søk her

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver Gjøvik kommune PPT
Adresse Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen “Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling”. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling. Tilgjengelighetserklæring for EasyCruit

Om stillingen

Antall stillinger: 1
Ansettelsesform Fast
Prosent 100 %
Heltid/deltid Heltid
Sektor Offentlig

 

Søknadsfrist 4. september 2023

 

Kontaktperson for stillingen

Karin Ugland +47 97539149

 

Del stillingen

Selskap

Gjøvik kommune

Kontaktinfo

  • Karin Ugland
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 975 39 149

Lokasjon

  • Gjøvik

Søknadsfrist

September 4, 2023