Personalsjef, Den norske kirke Nord-Hålogaland bispedømme (Søknadsfrist: 29.11)

 

Personalsjef, Den norske kirke Nord-Hålogaland bispedømme

 

Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Nord-Hålogaland bispedømmeråd ønsker å styrke sin personaladministrasjon og lyser ut stillingen som personalsjef. Nord-Hålogaland bispedømme består av Troms og Finnmark fylke og Svalbard. Bispedømmekontoret har rådgivende, strategiske og forvaltningsmessige oppgaver for Nord-Hålogaland biskop og Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Den som tilsettes vil være sentral i arbeidet med å realisere visjonen vår “Mer himmel på jord”. Både kirken og samfunnet er i endring, og vi søker en personalleder som har fremtidsperspektiver og gjennomføringsevne.

Nord-Hålogaland bispedømme er et spennende og flerkulturelt bispedømme med relasjoner til de andre kirkene i Barentsregionen og består av 8 prostier, 62 sokn og 39 fellesråd. Nord-Hålogaland bispedømme er forpliktet på Samelovens språkregler. Bispedømmekontoret og Samisk kirkeråd har kontorfellesskap. Bispedømmet har et nasjonalt ansvar for kvensk kirkeliv.

Bispedømmekontoret ligger sentralt i Tromsø, og er felles administrasjon for biskop og bispedømmeråd. Kontoret ledes av stiftsdirektør og har 13 kompetente medarbeidere. Det er 85 prestestillinger i bispedømmet. Til sammen er det 104,75 årsverk (bispedømmekontoret, prester, samiske kirketolker og ansatte på Svalbard) i bispedømmet. Nord-Hålogaland bispedømmekontor ligger i Tromsø. Les mer om oss på www.kirken.no/nord-haalogaland.

Personalsjefen vil ha som oppgave å ivareta personal- og arbeidsgiveransvaret på vegne av biskop og bispedømmeråd i nært samarbeid med prostene. Personalsjefen vil ha ansvar for å koordinere personalarbeidet i bispedømmet, samarbeide med Kirkerådets HR avdeling og de nye nasjonale teamene innen lønn og økonomi. Personalsjefen inngår i ledergruppen på bispedømmekontoret som består av stiftsdirektør, biskop og kirkefagsjef.

Den norske kirke er for tiden inne i en prosess med å få på plass en framtidsrettet organisasjon med et felles arbeidsgiveransvar for alle kirkelig ansatte. Nord-Hålogaland bispedømme skal være en arbeidsplass med rom for og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, hudfarge, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 29.11.2021
Arbeidsgiver: Den norske kirke
Sted: Tromsø
Stillingstittel: Personalsjef, Den norske kirke Nord-Hålogaland bispedømme
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4446398834

Arbeidsoppgaver

Driftsansvarlig for HR- og HMS-arbeidet.
Rådgivning i personalrelaterte spørsmål til ledere.
Ansvarlig for arbeidet med tariff- og særavtaler, partsforhold, drøftinger og forhandlinger.
Sørge for at interne og lovpålagte rutiner for sykefraværsoppfølging følges, samt andre lover og avtaleverk overholdes.
Rekruttering.
HR-analyse
Innføring og opplæring i HR-politikk, retningslinjer, rutiner og bruk av HR-systemer.
Håndtering av personal- og konfliktsaker.
Gjennomføring , oppfølging og rapportering av medarbeiderundersøkelse.

Kvalifikasjoner

God kjennskap til Den norske kirkes organisasjon og virksomhet.
Relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende realkompetanse
Erfaring fra tilsvarende lederstilling innen HR.
Kunnskap og erfaring med offentlig forvaltning
God innsikt i gjeldende lover og avtaleverk
Medlemskap i Den norske kirke

Personlige egenskaper

Evne til analyse av forhold mellom kirke, kultur og samfunn.
Evne til å sette seg inn i og håndtere komplekse saksforhold.
Være utviklingsorientert og ha gode samarbeidsevner.
Evne til å inspirere, motivere og være en samlende kulturbygger
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Spennende og varierte arbeidsoppgaver
Stillingen lønnes i stillingskode 1055 –personalsjef
Kontorsted i bispegården, sentralt i Tromsø
Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste.
Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet må begrunnes (offentlighetsloven § 25)

Postboks 790, 9258 Tromsø, Svalbard og Jan Mayen

 

Kontaktinformasjon

Anne Skoglund, Stifstdirektør
971 76 580

 

 

Del stillingen

Selskap

Nord-Hålogaland bispedømme

Kontaktinfo

  • Anne Skoglund
  • Tittel: Stifstdirektør
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 971 76 580

Lokasjon

  • Tromsø

Søknadsfrist

November 29, 2021