Laget blir større – vi ansetter inntil fire nye lagspillere!

 

 

Som følge av PPT sin endrede rolle gjennom Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis og at Hol kommune har iverksatt en prosess for å bli medeier i PPT og OT nedre Hallingdal IKS, lyser vi ut inntil 4 faste 100% stillinger som pedagogisk-psykologisk rådgiver.

 

Om arbeidsgiver

Sammen med barnehager, skoler og kommuner, så jobber vi nå aktivt med å gjennomføre Kompetanseløftet. Hol kommune har også startet en prosess som kan innebære tjenester til flere barn og unge som trenger oss. Dette medfører behov for flere medarbeidere, hvor omfanget avhenger av avtale med Hol kommune.

Tjenesten kan tilby et godt arbeidsmiljø og mulighet for sterk innflytelse på et område som er i fokus og i utvikling. Vi har lokaler i Gol sentrum.

Hjemmeside: https://www.pptogot.no

 

Krav til kompetanse

 • Høyere utdanning med relevante fag i fagkretsen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi eller sosialfag. Annen relevant utdanning kan bli vurdert individuelt.
 • Erfaring med utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid.
 • Erfaring fra arbeid med mennesker som på ulike måter har behov for hjelp og støtte.

Vi ønsker en personalgruppe med bred og sammensatt faglig bakgrunn. Det kan derfor være at vi trenger nettopp deg!

 

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du er inkluderende og lyttende. Utviklingsorientert, har evner å motivere og engasjere, er strukturert, ryddig og løsningsorientert. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Veilede barnehage/skole og bistå med kompetanseheving.
 • Gjennomføre sakkyndige utredninger.
 • Ha regelmessige møter med barnehage- og skoleadministrasjon.
 • Følge opp barn, ungdom og deres foresatte.

 

Vilkår

Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk, med konkurransedyktig lønn samt tjenestepensjonsordning i KLP.

Ny og godkjent politiattest må legges fram før tiltredelse i stillingen jf. Opplæringslova § 10-9. 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Du må disponere bil og får godtgjøring etter statens satser, samt et årlig utbetalt kilometertillegg.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester tas med til intervju.

Velkommen som søker!

 

Om stillingen

 • Stillingstittel: 4 faste 100% stillinger som PP-rådgiver
 • Antall stillinger: 4
 • Oppstart: Etter avtale
 • Ansettelsesform: Fast
 • Prosent: 100 %
 • Heltid/deltid: Heltid
 • Sektor: Privat
 • Arbeidsdager: Ukedager
 • Arbeidstid: Dagtid

 

Søknadsfrist: 30. mai 2023

 

Send søknad til: ppt@pptogot.no

 

Kontaktperson for stillingen

 

Om arbeidsgiveren

 • Arbeidsgiver: Pedagogisk-psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstj nedre Hallingdal IKS
 • Adresse: Sentrumsvegen 93, 3550 Gol
 • Hjemmeside: https://www.pptogot.no

PPT og OT nedre Hallingdal IKS – Postboks 93 (Sentrumsvegen 93), 3550 Gol

PPT og OT nedre Hallingdal IKS er en interkommunal PP-tjeneste for kommunene Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå. Vi er også Viken fylkeskommunes PP-tjeneste og Oppfølgingstjeneste for Hallingdalregionen. Vi har lokaler i Gol sentrum. Det er per i dag 10,3 fagstillinger inkl. lederressurs og kontorstøtte i selskapet.

Vår verdiplattform er at tjenestene skal være tilgjengelige, helhetstenkende, profesjonelle og faglig kompetente.

Del stillingen

Selskap

Pedagogisk-psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstj. nedre Hallingdal

Lenke til firma

https://www.pptogot.no/

Kontaktinfo

 • Gry E. Bjerknes
 • Tittel: Daglig leder
 • E-Post: Gry.Elisabeth.Bjerknes@pptogot.no
 • Mobil/Tlf: 97164226

Lokasjon

 • Gol

Søknadsfrist

Mai 30, 2023