Organist/kirkemusiker fast 50% stilling

 

Om stillingen

Det er ledig 50 % fast stilling som organist/kirkemusiker knyttet til Lillestrøm og Skedsmo menigheter. Fordelingen vil være om lag 30%/20%. Stillingen vil være tilknyttet staben i Lillestrøm menighet.

Hver menighet har sokneprest, kapellan og menighetspedagog samt kirketjenere. I Lillestrøm menighet er det knyttet bydiakon og byprest til staben, og Skedsmo menighet har undervisningsleder og menighetsarbeider i 50% i staben. Begge menighetene har kantor i 100% stilling.

Lillestrøm ligger tett på hovedstaden og tett på verden. Lillestrøm er 10 minutter med tog unna Oslo S, og tilsvarende langt unna Oslo lufthavn Gardermoen (OSL). Byen utgjør sentrum i et vekstområde for kommunikasjon, kunnskapsproduksjon, kultur og nyskapende virksomhet – også når det gjelder høyere utdanning. OsloMet skal i løpet av de kommende årene bygge ny campus i byen. Lillestrøm menighet har 10 200 medlemmer (2022).
Lillestrøm kirke er sentral kulturkirke for området med stor konsertvirksomhet, barne- og ungdomskor, trosopplæring, samarbeid med kulturell skolesekk, godt samarbeid med lokalt kulturliv og med musikklinja på Lillestrøm videregående som nærmeste nabo.

I Skedsmo menighet er det 10 900 (2022) medlemmer. Menighetens medlemmer bor hovedsakelig på Skedsmokorset og Leirsund. Avstanden fra Skedsmokorset til Oslo sentrum er 20 km. Det er god offentlig kommunikasjon. Lillestrøm by ligger i umiddelbar nærhet.
Skedsmo menighet har en middelalderkirke fra 1100-tallet som blir flittig benyttet til ulike arrangementer i tillegg til gudstjenester. Menigheten har eget menighetshus der mye barne- og ungdomsarbeid foregår.

Kort om orglene:

Lillestrøm kirke har orgel fra Ryde & Berg fra 2004 med 32 stemmer (fransk romantisk klang), flygel av god kvalitet, og tegner kontrakt i løpet av våren på nytt kororgel.
Skedsmo kirke har orgel fra Carsten Lund, Danmark fra 1983 med 20 stemmer og inspirert av fransk barokk samt digitalt piano.

I menighetene er det et variert musikk- og kulturarbeid. Trosopplærings- og ungdomsarbeidet er omfattende, og det er ønskelig med musikalske krefter som kan støtte dette arbeidet.
Det er stor innflytting og vekst i området og menighetene ønsker å møte behov i nærmiljøene. I Lillestrøm by kommer til det stadig flere studenter og byen er et møtested for ungdom fra hele kommunen. Lillestrøm menighet bygger nå opp et ungdomstilbud i kirken. Det er ønskelig at ny kirkemusiker kan støtte dette arbeidet.

Skedsmo Menighet har arbeid for barn og unge og satser spesielt på å utvikle korarbeid blant barn og unge. Fra før har menigheten et kammerkor for voksne.
Vi søker en kirkemusiker som går inn i arbeidet med stedets kantorer og er med og utvikler det musikalske arbeidet i menighetene. Arbeidsoppgaver kan også avtales ut fra søkers kompetanse og ønsker.

Vi søker en kirkemusiker som i tillegg til det nevnte over også må kunne ta noe seremonispill ved behov og kunne avlaste på søndager.

 

 

 • Søknadsfrist: 10.04.2023
 • Arbeidsgiver: Lillestrøm kirkelige fellesråd
 • Sted: Skedsmokorset
 • Stillingstittel: Organist/kirkemusiker fast 50% stilling
 • Stillinger: 1 
 • Heltid/Deltid: Deltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 50
 • Webcruiter-ID: 4636519230

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av menighetens gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med menighetens prester og andre involverte
 • Medvirke ved ulike arrangementer i menighetens regi
 • Samarbeide med musikere og frivillige medarbeidere
 • Knytte kontakt med det lokale musikk- og kulturlivet
 • Jobbe med menighetsarbeid for barn, unge og voksne, og bidra til å utvikle nye tilbud
 • Korarbeid
 • Delta i skole/barnehage-kirke-samarbeid
 • Noe vikar på seremonier og gudstjenester
 • Samarbeide med kantor i hovedstilling om konserter

Kvalifikasjoner

 • Kirkemusikalsk utdanning. Annen relevant utdanning og praksis vil bli vurdert
 • Gjerne erfaring innen ulike stilarter
 • Behersker piano
 • Kan akkompagnere solister, kor og band
 • Erfaring fra, og interesse for, menighetsarbeid
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Alminnelig god digital kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å lede og ta initiativ
 • Dynamisk og åpen, lyttende i samarbeid med menighetene og hva menighetene har ønske om
 • God formidlingsevne
 • Evne til strukturert planlegging og gjennomføring av aktiviteter, både selvstendig og i team
 • Evne til å være fleksibel

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer i stab
 • Engasjert kantor-/kirkemusikergruppe i fellesrådet som samarbeider på tvers av menighetene
 • Spennende og allsidige arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn i henhold til KAs tariff
 • God pensjonsordning

Annet

 • Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke. Den som tilsettes skal utføre sin tjeneste isamsvar med Den norske kirkes ordninger
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. kirkelovens § 29
 • Det må påregnes søndags- og kveldsarbeid

Tiltredelse snarest.

 

Adresse arbeidssted:

Storgata 30/32
Lillestrøm

Gjoleidveien 2/5,
Skedsmokorset

 

Adresse:Gjoleidveien 2, 2019 Skedsmokorset, Norge

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Anne Mette Tangen
Avdelingsleder kirkefag
 Telefon:90855399

Hallvard Mosdøl
Team-leder Lillestrøm menighet
 Telefon:91706751

 

Om arbeidsgiveren

Lillestrøm kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes åtte menigheter og er gravferdsmyndighet i Lillestrøm kommune. Det er kirkekontor i Sørumsand, Fetsund og Lillestrøm. Vår visjon er «Kirken til stede der folk er». Lillestrøm kommune har om lag 90 000 innbyggere i et spennende vekstområde med by og tettsteder i landlige omgivelser.

Del stillingen

Selskap

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Anne Mette Tangen
 • Tittel: Avdelingsleder kirkefag
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 908 55 399
 • Hallvard Mosdøl
 • Tittel: Team-leder Lillestrøm menighet
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 91706751

Lokasjon

 • Lillestrøm
 • Skedsmokorset

Søknadsfrist

April 10, 2023