Organist i Ålesund og Volsdalen menighet

 

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Organist i Ålesund og Volsdalen menighet

Det er ledig 100 % vikariat som organist i Ålesund kyrkjelege fellesråd med Ålesund og Volsdalen og krematoriet i Ålesund som særskilt arbeidssted fra 15.april 2023 til 15. april 2024.
Ålesund og Volsdalen menighet har drøyt 10 000 medlemmer og er sentrumsmenigheten i Ålesund kyrkjelege fellesråd. Soknet har tre prestestillinger, diakon, to trosopplærere, to kirketjenere og to kantorer. Menighetskontorene ligger i Volsdalen menighetshus ved Volsdalen kirke.

Den utlyste stillingen har Volsdalen kirke og Ålesund krematorium som hovedarbeidssteder, i tillegg må noen tjenester i andre menigheter påberegnes.

Søknadsfrist: 12.02.2023
Arbeidsgiver: Ålesund kyrkjelege fellesråd
Sted: Ålesund
Stillingstittel: Organist i Ålesund og Volsdalen menighet
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4607877088

Arbeidsoppgaver

Planlegge og gjennomføre gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
Planlegge, lede og bygge opp menighetens kirkemusikalske aktiviteter.
Medvirke i skole-kirke og institusjonsarbeid.
Planlegge og gjennomføre arrangementer og konserter.
Barnekor
Tilsyn med kirkens orgel og øvrige instrumenter.

Kvalifikasjoner

Kirkemusikalsk utdannelse.
Annen relevant utdannelse vil også bli vurdert.
Kjennskap til Den norske kirkes liturgi og salmetradisjon, i tillegg er det ønskelig med åpenhet og allsidighet i forhold til det musikalske og kulturelle uttrykk i gudstjeneste og menighetsliv.
Beherske orgel og piano til ulike formål og behov i menighetsarbeidet.
Behersker skriftlig og muntlig norsk.
Kunne bruke PC i sitt daglige arbeid.

Personlige egenskaper

Det legges vekt på personlig egnethet fleksibilitet og gode samarbeidsevner.
Evne til å jobbe godt selvstendig og evne til å jobbe godt i team.
Allsidighet og erfaring med ulike stilarter og musikalske uttrykk.

Annet

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.
For å bli tilsatt må en ha førerkort klasse B og kunne disponere egen bil i arbeidet.
Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest jfr Lov om tros- og Livssynssamfunn § 20

Vi tilbyr

For stillingen gjelder reglement og tariffavtaler i kirkelig sektor. Pliktig pensjonsordning i KLP 2 % av lønn blir trukket i pensjonsinnskudd.
Lønn ut i fra kvalifikasjoner og i tråd med tariffavtale.

 

Søknadsfrist 12. februar 2023

 

Kontakt: avdelingsleder menighet Hans Roar Aas 943 23 279

 

Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund, Norge

Kontaktinformasjon

Hans Roar Aas, Avdelingsleder
943 23 279

 

Etter kommunesamanslåing frå 1.1.2020 har Ålesund 65 000 innbyggarar. Ålesund kyrkjelege fellesråd har arbeidsgivaransvar for meir enn 70 tilsette i sokna, på kyrkjegardane og i fellesrådets administrasjon. Fellesrådet har forvaltningsansvar for 16 kyrkjer og 24 kyrkjegarder, i tillegg til eit krematorium, gravkapell og ei rekke driftsbygningar. Drifts- og investeringsbudsjettet i 2020 er på over 90 millionar kroner.

 

Del stillingen

Selskap

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Kontaktinfo

  • Hans Roar Aas
  • Tittel: Avdelingsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 943 23 279

Lokasjon

  • Ålesund

Søknadsfrist

Februar 12, 2023