Lyst til å bli vår nye kollega?

100 % prosjektstilling i Nettskolen Finnmark for skoleåret 2023/2024

 

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Nettskolen Finnmark er samlokalisert med Nordkapp vgs og tilbyr nettundervisning for elever, lærlinger og voksne i Troms og Finnmark. Vi har ca. 300 elever og deltakere fordelt på ulike utdanningstilbud som er tilgjengelig uavhengig av bosted. Vi er også delaktig i en del prosjekter som retter seg mot ny opplæringslov og fullføringsreformen.

Nettskolen Finnmark er en del av Troms og Finnmark fylkeskommune. Gjennom vårt arbeid skal vi bidra til at alle elever, lærlinger og voksne kan nå sitt utdanningsmål, med hjerte rundt eleven og lærlingen.

Nettskolens kompetanse ligger i nettundervisning med digitale verktøy, lærings-støttende teknologi og sanntidsundervisning i digitale klasserom. Læringen baserer seg på blant annet omvendt undervisning og andre anerkjente undervisningsmodeller. Sanntidsundervisningen kan være på dagtid og kveldstid, avhengig av undervisningsgruppe. Våre nettpedagoger skal tilby en interaktiv og engasjerende læringsopplevelse med tilrettelegging, fleksibilitet og tilpasset opplæring for hver enkelt deltaker. For mer informasjon om skolen www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/nettskole.

Vi søker etter en dyktig pedagog som har interesse for nettundervisning og til å være med på å prosjektet PREPP og modulstrukturert opplæring. Andre arbeidsoppgaver vil kunne forekomme avhengig av arbeidsgivers behov og den ansattes kvalifikasjoner. https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-som-voksen/prepp/ og https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/innspillsrunde-om-modulstrukturert-opplaring-for-voksne/

Det er ønskelig med arbeidssted ved Kirkenes vgs, Hammerfest vgs eller Alta vgs.

Kvalifikasjonskrav:

 • ha gode relasjonelle ferdigheter
 • like å jobbe med digitaldidaktisk utvikling
 • like å jobbe med kompetanseutvikling og kvalitet
 • ha god arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig
 • ha gode ferdigheter til å skape et trygt og godt læringsmiljø
 • ha gode evner og vilje til profesjonsfaglig samarbeid
 • være fleksibel, strukturert, systematisk, initiativrik, nyskapende og har endringskompetanse
 • ha god kommunikasjonsevne
 • Det er også ønskelig med undervisningskompetanse i Norsk eller matematikk.

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Å bo og jobbe i tiltakssonen gir mange økonomiske fordeler. Les mer om fordelene på våre nettsider
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En variert og spennende arbeidshverdag
 • God oppfølging og veiledning
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø innenfor opplæring
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter Prosjektstilling i Nettskolen i Finnmarks Prosjektstilling

Søknaden skal inneholde:

Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).  2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 12.06.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført etter avtale.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette – jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Troms og Finnmark

Jobbtype: Engasjement

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 12.06.2023

 

Tiltredelse: 01.08.2023

Arbeidssted: Kirkenes, Hammerfest eller Alta

 

Kontaktpersoner

Elisabeth Leiknes Hansen
mob: +47 96043434

 

Hjemmeside: /nordkapp.vgs.no/

Adresse: Klubbveien 9 9751 Honningsvåg

 

Troms og Finnmark fylkeskommune Nordkapp videregående skole

Nordkapp videregående skole og Maritime fagskole Nord avdeling Honningsvåg ligger sentralt i Honningsvåg – byen ved Nordkapp. Nordkapp videregående skole har tilbud innen naturbruk, fiske og fangst, akvakultur, restaurant- og matfag, konditorfaget, elektrofag, maritime fag samt studiespesialisering. Skolen har i tillegg ansvaret for distanseundervisning til 8 kystkommuner – Veksling LOSA.
I tillegg har skolen ansvaret for Nettskolen Finnmark som er under stadig utvikling.
Gjennom skolens kursavdeling arrangeres mange utadrettede kurs og utdanningstilbud for skolens elever, private og næringslivet.

Skolen og skolemiljøet er tuftet på felles strategi for videregående opplæring i Finnmark (Bærekraftig opplæring i Finnmark – med hjertet rundt eleven og lærlingen), med verdigrunnlag der eleven er i sentrum.
Alle ansatte, uansett stilling, skal bidra til oppnåelse av felles mål i henhold til skolens samfunnsoppdrag. Våre nye faglærere må derfor være glad i mennesker og bidra i utviklingsarbeidet av organisasjonen.
Mer om skolen finner du på https://nordkapp.vgs.no

Del stillingen

Selskap

Troms og Finnmark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.tffk.no/

Kontaktinfo

 • Elisabeth Leiknes Hansen
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 96043434

Lokasjon

 • Honningsvåg
 • Hammerfest
 • Alta

Søknadsfrist

Juni 12, 2023