Diakon 60 %

 

Nittedal kirkelige fellesråd

Som diakon hos oss vil du arbeide med å fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid, og er den tjenesten som i særlig grad er rettet mot mennesker i nød.
Nåværende diakon går ned i stillingsprosent og vil være en nær kollega og sparringspartner.

Se også: www.nittedal.kirken.no

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 03.09.2023
Arbeidsgiver: Nittedal kirkelige fellesråd
Sted: Nittedal
Stillingstittel: Diakon 60 %
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 60
Webcruiter-ID: 4690473244

Arbeidsoppgaver

Lede menighetens diakonitjeneste, med spesiell vekt på å legge til rette for og å fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid i henhold til Den norske kirkes ordninger
Arbeide etter gjeldende Plan for diakoni som er vedtatt av menighetsrådene, og som ser sin tjeneste i et menighetsbyggende perspektiv
Lede/sekretær for diakoniutvalget, samt samarbeid med stab og frivillige rundt aktivitet knyttet til institusjoner i området
Ansvar for rekruttering, opplæring, oppfølging og samarbeid med frivillige medarbeidere
Sorgarbeid, oppfølging av etterlatte
Besøkstjeneste og annen frivillig innsats
Samtale/sjelesorg og tilstedeværelse for mennesker i sårbare situasjoner
Være kontaktperson, og lede/bidra inn mot formiddagstreff og andre fellesskapsbyggende tiltak, samt etablere og utvikle diakonalt inkluderingsarbeid
Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester med diakonien i fokus, og andre aktuelle temaer
Liturgiske oppgaver ved kirkelige handlinger etter nærmere avtale, samt institusjonsandakter
Samarbeid om fellestiltak i prostiet så som
Inkluderende kirke; Møtested Kirken; gudstjenester som er tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, kontakt med personer og boliger lokalt
Sorggrupper
«Tid for samtale»; organisert samtaletilbud med diakoner på hele Romerike
Samarbeid med og nettverksarbeid blant kommunale instanser og frivillige organisasjoner om ulike arrangementer, bl.a. Verdensdagen for psykisk helse

Kvalifikasjoner

Utdanning i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner i Den norske kirke. Annen relevant utdanning/praksis kan bli vurdert. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
Erfaring med å bruke IT-verktøy og kjennskap til bruk av sosiale medier
Søker må disponere egen bil
Søker må være medlem av DNK og arbeide etter kirkens tros- og verdigrunnlag
Tilfredsstillende politiattest må legges frem før endelig tilsetting

Personlige egenskaper

Erfaring fra diakonalt arbeid
Kan opptre selvstendig og ansvarsfullt, er profesjonell i møte med mennesker i ulike livssituasjoner
God evne til og erfaring med, å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter
God samarbeidsevner med ansatte og frivillige
Må kunne arbeide selvstendig, være kreativ, fleksibel og løsningsorientert
Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing. Plusstid avspaseres iht. avtale

Vi tilbyr

Et hyggelig, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale
Kjøregodtgjørelse i samsvar med gjeldende regulativ
Pensjonsordning i KLP
Mulig utvidelse av stillingen etter hvert

Kontaktperson

Kirkeverge Merete E. Strandberg, tlf. 920 57 415
Diakon Randi M. Vilberg, tlf. 412 35 300

Arbeidssted

Nittedal kirkelige fellesråds virksomhetsområde

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist: 03. september 2023

 

Nittedal og Hakadal kirkekontor, Rådhusveien 3, 1482 Nittedal, Norge

 

Kontaktinformasjon

Merete Strandberg, Kirkeverge
920 57 415

Randi M. Vilberg, Diakon
Telefon: 412 35 300

 

Om arbeidsgiveren

Nittedal kommune med ca. 25.000 innbyggere har en attraktiv beliggenhet i umiddelbar nærhet til både natur og storby. Kort vei og god kommunikasjon til Oslo. Positiv nærings- og boligutvikling betyr en ny giv for kommunen som har et aktivt kultur- og musikkliv der også kirken spiller en viktig rolle.

Nittedal har to sokn med tre gudstjenestesteder, Hakadal kirke, Nittedal kirke, og Rotnes kirke som ble innviet i desember 2016. Soknene betjenes av en engasjert og samarbeidsorientert stab som totalt teller 22 personer, herav 3 prester. Vi har kontorfellesskap i tilknytning til Nittedal rådhus.

Se også: www.nittedal.kirken.no

 

Del stillingen

Selskap

Nittedal kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Merete Strandberg
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 920 57 415

Lokasjon

  • Nittedal

Søknadsfrist

September 3, 2023