Spennende stillinger i Barnevernstiltak

 

Haraldsplass Barnevern er i vekst og vi søker derfor etter dyktige miljøterapeuter til:

 • oppfølgingstjeneste
 • barnevernsinstitusjon
 • avlastningsavdeling

Kvalifikasjoner

 • 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning (barnevernsped, sosionom, vernepleier)
 • videreutdanning innenfor relevante fagområder som barnevern, psykiatri og rus vil bli vektlagt.
 • erfaring fra tilsvarende arbeid
 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B
 • Det er krav om politiattest ved ansettelse

Vi ønsker oss fleksible og løsningsorienterte medarbeidere som:

 • setter barnas behov i sentrum
 • har evne til å få kontakt med unge og støtte deres utvikling
 • er en trygg voksenperson
 • har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • evner å jobbe selvstendig og samtidig er en god teamarbeider
 • har godt humør og engasjement
 • har erfaring fra arbeid med atferdsutfordringer, psykiske lidelser og autisme
 • har kunnskap om systematisk miljøterapi og traumebasert omsorg
 • evner å stå i krevende situasjoner over tid

Vi tilbyr

 • Engasjerte medarbeidere med høy fagkompetanse.
 • Godt arbeidsmiljø med god oppfølging og veiledning
 • En unik mulighet for deg som vil utvikle deg og lære nye ting
 • Inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

MILJØTERAPEUT OPPFØLGINGSTJENESTER:

Arbeid med hjemmeboende barn og unge med tiltak fra barnevernstjenesten eller Barne- og familiehjelpen. Miljøterapeutiske tiltak i form av systematisk og metodisk arbeid mot mål i den enkeltes tiltaksplan.

Arbeidsoppgaver: bistå med individuell tilpasset støtte og veiledning til ungdom på deres forskjellige livsarenaer som hjem, skole, arbeid, familie og fritid. Ungdommen får tildelt en av våre godt kvalifiserte miljøterapeuter som setter i gang en prosess med kartlegging, målsetting og handlingsplan i samarbeid med ungdommen og eventuelt foresatte. Med utgangspunkt i systemisk tenkning jobber vi med familieveiledning, nettverksarbeid, konfliktløsning og styrking av familierelasjoner.

Det må påregnes en del kveldsarbeid og evt. helgearbeid.

MILJØTERAPEUT BARNEVERNSINSTITUSJON:

Omsorg og ansvar for daglig oppfølging av barn mellom 12-18 år. Systematisk og målrettet miljøterapeutisk arbeid. Anvendelse av metoder som er forankret i allment anerkjente fagteorier.

Arbeidsoppgaver:

Miljøterapi, systematisk arbeid med mål, planer og resultater. Utviklingsarbeid, kartlegging, samarbeid med ulike instanser og familie/nettverksarbeid. Målrettet miljøarbeid i samarbeid med bruker, sikre at en følger gjeldende lovverk, vedtak og bestemmelser, journalføring og primærkontaktoppgaver.

Arbeid i medleverturnus med 3 døgn arbeid, 7 døgn fri, 4 døgn arbeid, 7 døgn fri.

Det kan også bli aktuelt med alternativ medleverturnus , 2 døgn arbeid, 7 døgn fri, -2-7-3-7.

MILJØTERAPEUT AVLASTNING:

Helg og ferieavlastning til barn og unge som bor hjemme eller kommunale fosterhjem.

Arbeidsoppgaver: Miljøterapeutisk arbeid i medleverturnus hver 4. helg og i ferier . Vi tilbyr barna en meningsfull helg med positiv aktivitet, der mestring er i fokus. Vi har tett samarbeid med Garnes undervisningsgård. Stillingen kan også kombineres med stilling i oppfølgingsavdelingen eller i barnevernsinsitusjon.

 • Vi er også i behov for faste vikarer og sommervikarer til våre institusjonsavdelinger.
 • Vi ønsker primært søkere som kan arbeide natt og i medleverturnus.

Det må fremkomme i søknaden om det søkes stilling i barnevernsinstitusjon, avlastningsavdeling eller arbeid med oppfølgingstjenester. Det må videre fremkomme om det søkes 100% stilling, deltid eller vikarstilling.

På grunn av personalgruppens samensetning oppfordres menn til å søke. Tilsetting skjer etter gjeldende vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement

 

Søknadsfrist 14.03.2021

 

Arbeidsgiver HARALDSPLASSBARNEVERN

StillingstittelMiljøterapeut

Ansettelsesform Fast

 

Spørsmål om stillingen

Carolina Falck Mercadal, Avdelingsleder – hjemmebasert oppfølging

Mobil  400 27 281

Grethe PadøyStillingstittel, Rådgiver

Mobil  400 27 273

 

Om arbeidsgiveren

Haraldsplass Barnevern er en del av Haraldsplass Diakonale Stiftelse, et konsern med virksomheter innenfor sykehus, barnevern, høgskole, eldreomsorg og psykiatri. Mottoet “Kompetanse med hjertevarme” forplikter til kristen omsorg gjennom respekt for den enkeltes personlighet og integritet. Nestekjærlighet uttrykkes gjennom handling, inkluderende fellesskap, miljø og kamp for rettferdighet. Barnevernet har tiltak innenfor områdene hjemmebaserte oppfølgingstjenester, institusjonsplasser, familiehjem, avlastning og ettervern.
Konsernet omsatte i 2020 for mer enn 1,4 mrd. og vil fortsette å utvikle sin relevans for samfunnet gjennom å tilknytte seg høyt kvalifiserte, engasjerte og profesjonelle medarbeidere.

 

Del stillingen

Selskap

Haraldsplass Barnevern

Kontaktinfo

 • Carolina Falck Mercadal
 • Tittel: Avdelingsleder - hjemmebasert oppfølging
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil 400 27 281
 • Grethe Padøy
 • Tittel: Rådgiver
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil 400 27 273

Lokasjon

 • Bergen

Søknadsfrist

Mars 14, 2021