Miljøterapeutstillinger i medleverturnus og i hjemmebasert oppfølging (Søknadsfrist 28.08.2022)

 

Miljøterapeutstillinger i medleverturnus og i hjemmebasert oppfølging

 

Arbeidsgiver Haraldsplass Barnevern

Stillingstittel Miljøterapeut

Frist 28.08.2022

Ansettelsesform Fast

Haraldsplass Barnevern er i vekst og vi søker derfor etter dyktige miljøterapeuter til vår oppfølgingstjeneste og til våre barnevernsinstitusjoner. Under arbeidsoppgaver skriver vi litt om hvilke behov avdelingene har. Det søkes etter miljøterapeuter til 100% stilling, ca 67% stilling som våken nattevakt og til ringevikarstillinger.

Kvalifikasjoner

Primært 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning (barnevernsped, sosionom, vernepleier)
evt. annen relevant bachelor som Sykepleier ( psykiatrisk sykepleie, helsesykepleie), psykologi eller pedagogikk (lærer/barnehagelærer/musikkpedagog/spesialpedagog/ pedagogisk-psykologisk rådgiver) Ergoterapeut, Flerkulturell-/mangfoldskompetanse (samfunns- eller kulturvitenskapelig utdanning)

videreutdanning innenfor relevante fagområder som barnevern, psykiatri og rus vil bli vektlagt.
erfaring fra tilsvarende arbeid med barn og unge
god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
førerkort klasse B

MILJØTERAPEUT BARNEVERNSINSTITUSJON:

Omsorg og ansvar for daglig oppfølging av barn mellom 12-18 år. Systematisk og målrettet miljøterapeutisk arbeid. Anvendelse av metoder som er forankret i allment anerkjente fagteorier.

Arbeidsoppgaver:

Miljøterapi, oppfølging av standardisert forløp, arbeid med mål, planer og resultater. Utviklingsarbeid, kartlegging, samarbeid med ulike instanser og familie/nettverksarbeid. Målrettet miljøarbeid i samarbeid med bruker, oppfølging av lovverk, vedtak og bestemmelser, journalføring og primærkontaktoppgaver.

Behov:

100 % fast stilling i medleverturnus (3 døgn arb-7døgn fri- 4døgn arb-7døgn fri)
ca. 65 % fast stilling som våken nattevakt
Vikar/Ringehjelp

MILJØTERAPEUT OPPFØLGINGSTJENESTER:

Arbeid med hjemmeboende barn og unge med tiltak fra barnevernstjenesten eller Barne- og familiehjelpen. Miljøterapeutiske tiltak i form av systematisk og metodisk arbeid mot mål i den enkeltes tiltaksplan.

Arbeidsoppgaver:

Bistå med individuell tilpasset støtte og veiledning til barn/ungdom/familier på deres forskjellige livsarenaer som hjem, skole, arbeid, familie og fritid. Ungdommen får tildelt en av våre godt kvalifiserte miljøterapeuter som setter i gang en prosess med kartlegging, målsetting og handlingsplan i samarbeid med barnet/ungdommen og eventuelt foresatte. Med utgangspunkt i systemisk tenkning jobber vi med familieveiledning, nettverksarbeid, konfliktløsning og styrking av familierelasjoner.

Det må påregnes en del kveldsarbeid

Det kreves relevant fagutdanning på bachelornivå. Erfaring og formalkompetanse innen psykisk helsearbeid vil bli vektlagt.

Behov:

100% stilling – fleksibel arbeidstid 35,5 timer uke.
Deltid/ringevikarer

Vi ønsker oss fleksible og løsningsorienterte medarbeidere som:

 • setter barnas behov i sentrum og har evne til å få kontakt med unge og støtte deres utvikling
 • er en trygg voksenperson
 • har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • evner å jobbe selvstendig og samtidig er en god teamarbeider
 • har godt humør og engasjement
 • har erfaring fra arbeid med atferdsutfordringer, psykiske lidelser, autisme og
 • familieveiledning/helhetlig arbeid i familie
 • har kunnskap om systematisk miljøterapi og traumebasert omsorg
 • evner å stå i krevende situasjoner over tid

Vi tilbyr

Engasjerte medarbeidere med høy fagkompetanse.
Godt arbeidsmiljø med god oppfølging og veiledning
En unik mulighet for deg som vil utvikle deg og lære nye ting
Inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
Gode pensjons- og forsikringsordninger

Det må komme tydelig frem i søknaden hvilke stilling du søker på:

 • 100% stilling i oppfølgingstjenesten
 • 100% stilling i barnevernsinstitusjon i medleverturnus,
 • ca 65% stilling som våken nattevakt
 • eller som ringevikar
 • Om du søker på flere stillinger må de rangeres.

På grunn av personalgruppens sammensetning oppfordres menn til å søke.

Kun personer med godkjent kompetanse/relevant erfaring vil bli vurdert.

Arbeidstedet vil være i Bergensområdet eller omliggende kommuner

Det er krav om politiattest ved ansettelse

Tilsetting skjer etter gjeldende vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement.

 

Søk på stillingen her.

Haraldsplass Barnevern – Spørsmål om stillingen:

Arvid Møll, Leder
Mobil 982 02 438

Vanja Korneliussen, Avdelingsleder
Mobil 400 27 275

 

Om arbeidsgiveren

Haraldsplass Barnevern er en del av Haraldsplass Diakonale Stiftelse, et konsern med virksomheter innenfor sykehus, barnevern, høgskole, eldreomsorg og psykiatri. Mottoet “Kompetanse med hjertevarme” forplikter til kristen omsorg gjennom respekt for den enkeltes personlighet og integritet. Nestekjærlighet uttrykkes gjennom handling, inkluderende fellesskap, miljø og kamp for rettferdighet. Barnevernet har tiltak innenfor områdene hjemmebaserte oppfølgingstjenester, institusjonsplasser, familiehjem, avlastning og ettervern.
Stiftelseskonsernet vil fortsette å utvikle sin relevans for samfunnet gjennom å tilknytte seg høyt kvalifiserte, engasjerte og profesjonelle medarbeidere.

 

Del stillingen

Selskap

Haraldsplass Barnevern

Kontaktinfo

 • Arvid Møll
 • Tittel: Leder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil 982 02 438
 • Vanja Korneliussen
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil 400 27 275

Lokasjon

 • Bergen

Søknadsfrist

August 28, 2022