Miljøterapeut i Barneverninstitusjon med medleverturnus 2-7, 2-7, 3-7

 

Arbeidsgiver Haraldsplass Serio Ung

Stillingstittel Miljøterapeut

Frist 18.04.2023

Ansettelsesform Fast

Haraldsplass Serio Ung har avdelinger i Vestland og Agder, og har mål om videre vekst og utvikling som ideell leverandør av tjenester innen barnevern.

I den forbindelse vil vi ved vår avdeling i Valle i Setesdal legge om turnus til medleverturnus med 2 døgn på, 7 døgn fri, 2 døgn på, 7 døgn fri, 3 døgn på, 7 døgn fri.

Vi søker derfor etter 3 miljøterapeuter som vil komplettere en allerede god og inkluderende personalgruppe. Avdelingen er godkjent for inntil 3 ungdommer, og målgruppen ved avdelingen er Behandling Høy.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Omsorg og ansvar for daglig oppfølging av barn mellom 12-18 år.
 • Faglig og miljøterapeutisk arbeid med ungdom, observasjon og kartlegging. Vi jobber etter standardisert forløp, arbeid med planer, mål og resultater
 • Målrettet miljøarbeid i samarbeid med ungdommene. Oppfølging av lovverk, vedtak, rapportskriving og primærkontaktoppgaver.
 • Samarbeid med foreldre/nettverksarbeid, ulike instanser som Barneverntjeneste, Bufetat, Skole og andre aktuelle samarbeidsparter
 • Motivere og engasjere ungdommene i deres hverdag

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig, sosialfaglig høyskoleutdanning. Barnevern pedagog, Sosionom eller Vernepleier
 • Videreutdanning innenfor relevante fagområder som barnevern, psykiatri og/eller rus vil bli vektlagt
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Behov:

3 stk, 100%, faste stillinger som miljøterapeut

Vi ønsker oss fleksible og løsnings orienterte medarbeidere som:

 • Setter ungdommenes behov i sentrum, og har evne til å bygge relasjoner og støtte ungdommenes utvikling
 • Er en trygg voksenperson
 • Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Evner å jobbe selvstendig, og samtidig bidrar positivt i teamet
 • Har godt humør og engasjement
 • Har erfaring fra lignende arbeid innen barnevern, skole og/eller rus/psykiatri
 • Har kunnskap/erfaring som systematisk, metodisk miljøterapi
 • Evner å stå i krevende situasjoner over tid
 • Har kjennskap til aktuelt lovverk

Vi tilbyr:

 • Engasjerte medarbeidere med høy fagkompetanse
 • Godt arbeidsmiljø, med god oppfølging og veiledning
 • Inkluderende arbeidsliv (IA bedrift)
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Grunnlønn pr år mellom kr 422 400 – 516 480,- ut ifra dokumentert utdanning og praksis. Ut over dette kommer generelt medlever tillegg på kr 74 000,- pr år.

 

Søk på stillingen her.

 

Haraldsplass Barnevern. Arbeidssted 4747 Valle

 

Spørsmål om stillingen

Silje Iren Topland, Avdelingsleder

Mobil  468 85 560

Camilla Holm, Enhetsleder

 

Om arbeidsgiveren

Haraldsplass Serio Ung er en del av Haraldsplass Diakonale Stiftelse som har virksomheter innenfor sykehus, barnevern, høyskole, eldreomsorg og psykiatri. Mottoet “Kompetanse med hjertevarme” forplikter til å vise nestekjærlighet og respekt for den enkeltes personlighet og integritet gjennom engasjement, inkluderende felleskap, fokus på miljø og kamp for rettferdighet. Stiftelses konsernet vil fortsette å utvikle sin relevans for samfunnet gjennom å knytte til seg høyt kvalifiserte, engasjerte og profesjonelle medarbeidere.
Hovedkontoret til Stiftelsen ligger i Bergen.
Stiftelsen ønsker en fremtidige satsning og utvikling innen Barnevern gjennom Haraldsplass Serio Ung. Vi har i dag avdelinger i Vestland og Agder, og er i ferd med å etablere avdelinger i Rogaland. Her har du mulighet til å delta på en interessant og utviklende “reise” fremover.
Administrasjonen for Agder ligger i Søgne.

 

Del stillingen

Selskap

Haraldsplass Serio Ung

Kontaktinfo

 • Silje Iren Topland
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil 468 85 560
 • Camilla Holm
 • Tittel: Enhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Valle

Søknadsfrist

April 18, 2023