Miljøterapeut i medleverturnus og våkende nattevakter

 

Arbeidsgiver Haraldsplass Serio Ung

Stillingstittel Miljøterapeut

Frist 31.05.2023

Ansettelsesform Fast

Haraldsplass Serio Ung har avdelinger i Vestland, Agder og i Rogaland. Vi har en tydelig ambisjon om videre vekst og utvikling som ideell leverandør av tjenester innen barnevern.

Vi søker nå etter dyktige miljøterapeuter til våre barnevernsinstitusjoner i Bjørnafjorden kommune og i Arna Bydel.

 • 1 Miljøterapeut 100 % stilling – Medleverturnus 3-7-4-7 (Bjørnafjorden)
 • 2 våkende nattevakter ca. 65% stilling (Arna bydel og i Bjørnafjorden)
 • Ringevikarer

Avdelingene har plasseringer med hjemmel i BVL §§ 3-2 og 5-1

Det må fremkomme i søknaden hvilke stilling som søkes. Om det søkes på flere av stillingene må det gjøres en tydelig prioritering.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Omsorg og ansvar for daglig oppfølging av barn mellom 12-18 år.
 • Faglig og miljøterapeutisk arbeid med ungdom, observasjon og kartlegging. Vi jobber etter standardisert forløp, arbeid med planer, mål og resultater
 • Målrettet miljøarbeid i samarbeid med ungdommene. Oppfølging av lovverk, vedtak, rapportskriving og primærkontaktoppgaver.
 • Samarbeid med foreldre/nettverksarbeid, ulike instanser som Barneverntjeneste, Bufetat, Skole og andre aktuelle samarbeidsparter
 • Motivere og engasjere ungdommene i deres hverdag

Kvalifikasjoner

 • 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning, Vernepleier, sosionom eller barnevernspedagog.
 • Annen relevant 3-årig høyskole utdanning kan være aktuelt (eksempel: lærer, sykepleier eller pedagog )
 • Det er ønskelig med videreutdanning innenfor relevante fagområder som barnevern, psykiatri og rus vil bli vektlagt.
 • erfaring fra tilsvarende arbeid
 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B

Vi ønsker oss fleksible og løsnings orienterte medarbeidere som:

 • Setter ungdommenes behov i sentrum, og har evne til å bygge relasjoner og støtte ungdommenes utvikling
 • Er en trygg voksenperson
 • Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Evner å jobbe selvstendig, og samtidig bidrar positivt i teamet
 • Har godt humør og engasjement
 • Har erfaring fra lignende arbeid innen barnevern, skole og/eller rus/psykiatri
 • Har kunnskap/erfaring som systematisk, metodisk miljøterapi
 • Evner å stå i krevende situasjoner over tid
 • Har kjennskap til aktuelt lovverk

Vi tilbyr:

 • Engasjerte medarbeidere med høy fagkompetanse
 • Godt arbeidsmiljø, med god oppfølging og veiledning
 • Inkluderende arbeidsliv (IA bedrift)
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Lønn etter gjeldende tariff

Om arbeidsgiveren

Haraldsplass Serio Ung er en del av Haraldsplass Diakonale Stiftelse, et konsern med virksomheter innenfor sykehus, barnevern, høgskole, eldreomsorg og psykiatri. Mottoet “Kompetanse med hjertevarme” forplikter til kristen omsorg gjennom respekt for den enkeltes personlighet og integritet. Nestekjærlighet uttrykkes gjennom handling, inkluderende fellesskap, miljø og kamp for rettferdighet. Barnevernet har tiltak innenfor områdene hjemmebaserte oppfølgingstjenester, institusjonsplasser, avlastning og ettervern.
Stiftelseskonsernet vil fortsette å utvikle sin relevans for samfunnet gjennom å tilknytte seg høyt kvalifiserte, engasjerte og profesjonelle medarbeidere.

Hovedkontoret til Stiftelsen ligger i Bergen.

 

Søk på stillingen her.

 

Haraldsplass Barnevern

Spørsmål om stillingen

Arvid Møll, Regionleder

Mobil  982 02 438

Monica Hornes, Avdelingsleder

Mobil  412 62 122

 

Del stillingen

Selskap

Haraldsplass Serio Ung

Kontaktinfo

 • Arvid Møll
 • Tittel: Regionleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil 982 02 438
 • Monica Hornes
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil 412 62 122

Lokasjon

 • Os
 • Arnatveit
 • Bergen

Søknadsfrist

Mai 31, 2023