Askvoll kommune Bu- og miljøtenesta

Miljøterapeut – miljøarbeidar

 

Miljøterapeut – miljøarbeidar i medleverturnus

Har du bachelorutdanning eller fagbrev innan helse eller sosialfag og vil vere med å påverke og utvikle det faglege innhaldet på arbeidsplassen? Då er Askvoll kommune staden for deg. I vår kommune er vi opptatt av at tenestene skal vere fagleg gode og medverke til god livskvalitet. Bu- og miljøtenesta yt teneste til brukarar med ulike utfordringar og diagnosar, derfor treng vi fagpersonar med god kompetanse og som ser behova i heilskap. Dei tilsette vil ha eit tett samarbeid med andre aktørar innanfor helse- og omsorgssektoren for å sikre en heilskapleg tilnærming og oppfølging, herunder helse, heimetenesta og spesialisthelsetenesta.

Helse og omsorgsetaten ved Bu- og mijøtenesta er i gang med å utarbeide medleverturnus for arbeid med ei ung kvinne og har ledig fleire faste stillingar med inntil 100% stilling som miljøterapeutar og miljøarbeidarar.

Arbeidsoppgåver:

Stillinga gjeld arbeid med ei ung kvinne
Direkte tenesteyting i samsvar med vedtak, dagsplanar og rutinar
Kartlegge behov, iverksette og evaluere tiltak
Utføre oppgåver i samsvar med gjeldande krav til kvalitet og lovverk
Medverke til utvikling av godt arbeidsmiljø
Medisinansvar etter kompetanse
Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve
Arbeid i medleverturnus med to og tre døgn samanhengande, og kvar 4. helg, etter 35,5 t/veke

Kvalifikasjonar:

Vernepleiar, sjukepleiar eller annan relevant bachelorutdanning
Fagbrev i helse eller omsorgsarbeid, eller annan relevant fagbrev
Vi søkjer etter trygge personar med god relasjonsevne
Førarkort klasse B
Politiattset må framleggast ved tilsetting

Personlege eigenskapar:

Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Er positiv, fleksibel og fagleg engasjert
Ha evne til å samhandle og arbeide tverrfagleg
Like utfordringar og er løysingsorientert
Kan møte menneske i ulike livssituasjonar og med ulike behov på ein verdig og respektfull måte
Er personleg eigna

Vi tilbyr:

Lokalt tillegg på kr 20 000.- over garantiløn etter tariff for vernepleiarar og sjukepleiarar, og 10 000 for fagarbeidarar
Avtale om signeringsstipend på kr. 75 000, mot eit års bindingstid for vernepleiarar og sjukepleiarar
Pensjonsordning i KLP
Flyttegodtgjerdsle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Vestland

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Skift/turnus

 

Søk på stillingene her.

 

Søknadsfrist: 30.04.2023

 

Tiltreding: Snarast

Arbeidsstad: Bu- og miljøtenesta

 

Kontaktpersonar:

Stine Margrethe S. Herland

tlf: +47 57734514

mob: +47 47836132

 

Sara Osland

tlf: +47 57734507

mob: +47 90607962

 
 

Adresse: Askvollheimen 6980 Askvoll

 

Askvoll kommune Bu- og miljøtenesta

Askvoll kommune ligg på kysten av Vestland fylkeskommune, med variert natur frå kyst til fjell. Kommunen har over 3000 innbyggjarar. Det er snøggbåtsamband med Bergen og Florø, bussamband til Førde og Dale, og ein time med bil til Førde. Kommunen er rik på naturopplevingar både på land og sjø, og har eit levande lokalsamfunn med engasjerte menneske.

 

Del stillingen

Selskap

Askvoll kommune

Kontaktinfo

  • Sara Osland
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 57734507 mob: +47 90607962

Lokasjon

  • Askvoll

Søknadsfrist

April 30, 2023