Visit Oslofjorden — Langesund                    

Velkommen til Bamble kommune

Bamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for å utvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.

Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

 

Miljøarbeidertjensten-Reidunsvei-vernepleier 100% fast

 

Miljøarbeidertjenesten, avd. Reidunsvei Bofelleskap. Vernepleier/sykepleier, Fast 100%

Beskrivelse av arbeidssted

Reidunsvei bofellesskap er en avdeling tilknyttet Miljøarbeidertjenesten. Reidunsvei bofelleskap er døgnbemannet, og yter tjenester til 14 voksne mennesker med ulik grad av utviklingshemming og bistandsbehov. Vi gir tjenester etter KHOL § 3-2.
I avdelingen jobber vi etter prinsippene i målrettet miljøarbeid, hvor vi skal bidra til at beboerne får en trygg og meningsfull tilværelse. Vi yter nødvendig praktisk bistand og grunnleggende helseoppfølging.

Vi har nå en ledig stilling hos oss som vi ønsker å ansette en ny kollega i.
Stillingen er plassert i kalenderplan over 52 uker, dag/aften, med arbeid hver 3 helg.

Krav til kompetanse

– 3-årig bachelor i vernepleie/sykepleie
– Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsearbeid

Arbeidsoppgavene vil bli justert i henhold til hvilken profesjon som tilsettes.

Øvrige kvalifikasjoner

– Kunnskap om målrettet miljøarbeid
– Kunnskap om, og erfaring fra arbeid med mennesker med ulike funksjonshemminger
– Kjennskap til KHOL §9
– God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
– Behersker de vanligste IKT- verktøy
– Førerkort kl. B

Vi søker deg som:

– Har tjenestemottakerne i fokus
– Har gode evner knyttet til samarbeid og kommunikasjon
– Er engasjert og motivert for å jobbe i team mot felles mål
– Har fokus på kompetanse, og utviser faglig engasjement
– Er robust, selvstendig og trygg i egen rolle
– Evner å ta ansvar og selvstendige avgjørelser innenfor gitte rammer
– Har evne til omstilling, er fleksibel og løsningsorientert
– Er en bidragsyter til et positivt og fremmende arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

– God pensjons- og forsikringsordning
– Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler
– Et tverrfaglig arbeidsmiljø
– Utfordrende, meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd (Offentleglova § 25).

Politiattest

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.
Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist  30.11.2022

 

Vår ref1858/HH Merk søknad

Fakta

Selskap Bamble kommune

Stilling Vernepleier

Stillingstype Fast

Lokasjon Reidunsvei Bofellesskap

 

Kontakter

Cathrine Almenning, Avdelingsleder
cathrine.almenning@bamble.kommune.no
Mobil 482 72 714 Arbeid 482 72 714

Torstein Berbom, Avdelingsleder
torstein.berbom@bamble.kommune.no
Mobil 970 58 578

 

Del stillingen

Selskap

Bamble kommune

Kontaktinfo

  • Cathrine Almenning
  • Tittel: Avdelingsleder
  • E-Post: cathrine.almenning@bamble.kommune.no
  • Mobil/Tlf: Mobil 482 72 714 Arbeid 482 72 714
  • Torstein Berbom
  • Tittel: Avdelingsleder
  • E-Post: torstein.berbom@bamble.kommune.no
  • Mobil/Tlf: Mobil 970 58 578

Lokasjon

  • Langesund

Søknadsfrist

Desember 16, 2022