Menighetspedagog/ Ungdomsdiakon

 

Stjørdal kirkelige fellesråd, Sandgata 15, 7500 Stjørdal

Fra 15.august 2023 har vi ledig:

100 % FAST STILLING SOM MENIGHETSPEDAGOG OG UNGDOMSDIAKON

Vi søker etter en person som vil være med å arbeide for at spesielt barn og unge skal få et positivt møte med Den norske kirke i Stjørdal, og som kan bidra til at kirken blir enda mer til stede blant Stjørdals barn og unge.

Stillingen er to-delt hvor 60 % av stillingen er en stilling som menighetspedagog. Denne stillingsdelen er spesielt rettet mot konfirmanter med særskilte behov. Menighetspedagogen deltar også i det øvrige konfirmantarbeidet sammen med kateket og prester og er aktivt med og planlegger og gjennomfører tiltak for barn og unge.

Den andre delen av stillingen er som ungdomsdiakon i 40 % stilling. Denne stillingen skal arbeide med utadrettet diakonal virksomhet mot gruppen 0-30 år i Stjørdal. Det betyr både at man bidrar i arbeid som finnes allerede, men at man også må drive oppsøkende virksomhet for å avdekke hvilke andre behov som finnes. Det er også i denne stillingen viktig med godt samarbeid med øvrige ansatte i Stjørdal som diakon, prester og kateket/trosopplæring.
Den som tilsettes vil får anledning til å være med å utvikle sin egen arbeidshverdag. Personlig egnethet og fleksibilitet samt evne og vilje til å arbeide i team er svært viktig og vil bli vektlagt.

Den tilsatte må være medlem av Den norske kirke og må disponere bil.
Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regulativ.

Arbeidsoppgaver

Spesielt ansvar for konfirmanter med særskilte behov
Bistå i planlegging og gjennomføring av konfirmantarbeid og annet barne- og ungdomsarbeid i samarbeid med kateket, prester, diakon og øvrig stab.
Drive utadrettet diakonalt arbeid spesielt rettet mot aldersgruppen 0-30 år i Stjørdal kommune
Bidra til å avdekke og utvikle nyskapende tiltak overfor aldersgruppen 0-30 år
Arbeide aktivt inn mot andre aktører i kommunen som jobber med ungdom
Bistå med å rekruttere, utruste og veilede frivillige

Kvalifikasjoner

Utdanning som pedagog med kristendom i fagkretsen eller utdanning som diakon er ønskelig, men søkere som er under utdanning eller ferdigutdannet med annen relevant kompetanse er også velkommen til å søke.
Du må gjerne ha erfaring fra arbeid med ungdom
Du må være medlem av Den norske kirke
Den som tilsettes må utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger og være lojal til Den norske kirkes grunnverdier og visjon.
Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.

Personlige egenskaper

Initiativrik, kontaktskapende, fleksibel og løsningsorientert
Evne til å arbeide selvstendig og i team.
Du har evnen til å motivere, inspirere, skape og gjennomføre tiltak
Du kan benytte sosiale medier i menighetsarbeidet.
Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Et trivelig arbeidsmiljø med fantastiske arbeidslokaler og dyktige og engasjerte medarbeidere
En faglige og utfordrende stilling
Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regulativ i kirkelig sektor.
Pensjonsordning i KLP

Andre opplysninger om stillingen:

Noe kvelds- og helgearbeid må regnes med
Politiattest må fremlegges før tilsetting, jf. kirkelovens § 29.
Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil.

For nærmere opplysninger kontakt kirkeverge Oddbjørn Eide tlf. 922 60 133 eller epost: oddbjorn.eide@stjordal.kommune.no

Søknad sendes via søknadsskjema

Søknadsfrist: 20. august 2023.

 

Kontaktinformasjon

Oddbjørn Eide, Kirkeverge

+47 922 60 133

Arbeidssted
Sandgata 15
7500 Stjørdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stjørdal kirkelige fellesråd

Referansenr.: 4684927858

Stillingsprosent: 100% Fast

Søknadsfrist: 20.08.2023

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver Stjørdal kirkelige fellesråd

Hjemmeside
http://www.kirken.no

Stjørdal kommune med sine drøyt 24.000 innbyggere omfatter fire sokn med til sammen 8 kirker og 7 kirkegårder. Stjørdal kirkelige fellesråd har 25 medarbeidere samt et presteskap på 7 tilknyttet virksomheten.

 

Del stillingen

Selskap

Stjørdal kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Oddbjørn Eide
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf. 922 60 133

Lokasjon

  • Stjørdal

Søknadsfrist

August 20, 2023