Menighetspedagog 100% Blaker, Frogner og Sørum menigheter

 

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Lillestrøm kirkelig fellesråd har ledig 100% fast stilling som menighetspedagog i Blaker, Frogner og Sørum menigheter på Romerike.

Samarbeidsenheten Blaker, Frogner og Sørum (BFS) menigheter driver et aktivt barne- og ungdomsarbeid. De tre menighetene samarbeider tett. Menighetene er opptatt av å nå ut til enda flere barn og familier i området. Økende tilflytting av barnefamilier gjør at vi ønsker økt innsats blant barn og familier.

Vi søker deg som er nysgjerrig, tenker nytt og er villig til å bli kjent i nærmiljøet, og møte barn og familier på deres arenaer.

I samarbeidsenheten bor det rundt 20 000 mennesker. Det bor ca. 2300 barn og unge i alderen 0-18 år i menighetene. Det er et aktivt trosopplæringsarbeid i alle tre menigheter, bl.a babysang, knøttesang og tacotirsdag/torsdag. I tillegg gjennomføres gode breddetiltak som Tårnagent, Lys våken og utdeling av 4- og 6-års-bøker.

Samarbeidsenheten består av tre kirker, i tillegg ligger det en middelalderkirke ved siden av hovedkirken på Frogner. Kirkene blir flittig benyttet til ulike arrangement, i tillegg til gudstjenester. Staben har kontorer på Sørumsand i nyoppussede og innbydende lokaler, i gangavstand fra Sørumsand stasjon. Det er tett samarbeid med misjonsorganisasjonene på Frogner og Sørumsand, og på misjonshusene foregår en del av trosopplæringsarbeidet.

Staben består av tre sokneprester, menighetspedagog, ungdomsmedarbeider, diakon, lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget, to kantorer, administrativt ansatte og kirketjenere. Sammen med frivillige utfører ansatte et variert arbeid.

Menighetene har et omfattende ungdomsarbeid som foruten konfirmantarbeid består av ungdomsklubb og ledertrening. Ungdomsarbeidet har et sterkt diakonalt preg og drives av ungdomsarbeider, sogneprest, lærling og menighetspedagog.

Menighetene har aktive menighetsråd som er opptatt av samarbeid. Menighetsrådene legger til rette for et mangfoldig menighetsliv for å nå flest mulig. Menighetene har et felles trosopplæringsutvalg med et stort engasjement for trosopplæringsarbeidet i samarbeidsenheten.
Menighetene samarbeider godt med skoler og barnehager i området, og du vil få mulighet å utvikle dette arbeidet videre, slik at det blir gode kontaktpunkter mellom kirkene, skolene og barnehagene

Søknadsfrist: 18.11.2022
Arbeidsgiver: Lillestrøm kirkelige fellesråd
Sted: Sørumsand
Stillingstittel: Menighetspedagog 100% Blaker, Frogner og Sørum menigheter
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4579434781

Arbeidsoppgaver

Menighetspedagogen vil være med og planlegge og gjennomføre menighetens trosopplæringsarbeid.
Trosopplæringsplanen er under revisjon. Du vil få en viktig rolle i samarbeid med øvrig stab i arbeidet
med å utvikle planen med tiltak særlig rettet mot barn og familier – både breddetiltak og kontinuerlige
tiltak, og gjennomføre disse.
Det vil i et samarbeid med øvrig stab fordeles oppgaver og ansvar for barne- og familiearbeidet, og
barnehage – skole – kirkesamarbeidet.
Samarbeide med, og følge opp frivillige.
Samarbeide med og være i god dialog med trosopplæringsutvalget og menighetsrådene.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning som kvalifiserer for undervisningsstilling dvs bachelor eller tilsvarende med
pedagogikk og kristendom
Søkere med annen relevant utdanning er velkommen til å søke
Erfaring kan kompensere for manglende utdanning
Erfaring fra arbeid med barn og familier er ønskelig
Gode IKT-ferdigheter og erfaring med ulike sosiale plattformer
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner
Evne til å tenke nytt og kreativt
Evne til kontakt med nye grupper som kan være ukjent med kirka
Trives sammen med barn, unge og voksne
Ryddig, strukturert og god arbeidskapasitet, og evne til å arbeide selvstendig og i team

Vi tilbyr

Kompetent og inkluderende arbeidsmiljø
Mulighet for faglig og personlig utvikling
Mulighet for arbeidsveiledning/fadderordning
Bedriftshelsetjeneste
Fleksibel arbeidstid
Lønn i henhold til KAs tariff
Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Særskilte krav:

Søkere må være medlem i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. Kirkelovens § 29.
Det må påregnes kvelds- og helgearbeid.

 

Søk på stillingen her.

 

Blakervegen 11A, 1920 Sørumsand, Norge

Kontaktinformasjon

Anne Mette Tangen, Avdelingsleder kirkefag
908 55 399

Gunnar Sem , i Blaker, Frogner og Sørum menigheter
908 32 332

 

Lillestrøm kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes åtte menigheter og er gravferdsmyndighet i Lillestrøm kommune. Det er kirkekontor i Sørumsand, Fetsund og Lillestrøm. Vår visjon er «Kirken til stede der folk er». Lillestrøm kommune har om lag 90 000 innbyggere i et spennende vekstområde med by og tettsteder i landlige omgivelser.

 

Del stillingen

Selskap

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Anne Mette Tangen
 • Tittel: Avdelingsleder kirkefag
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 908 55 399
 • Gunnar Sem Kristiansen
 • Tittel: Teamleder i Blaker, Frogner og Sørum menigheter
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 908 32 332

Lokasjon

 • Lillestrøm
 • Sørum
 • Blaker
 • Frogner

Søknadsfrist

November 18, 2022