Ledig stilling som leder – utbygging

 

Er DU en ledertype med prosjekterfaring som mener de beste resultatene oppnås gjennom kunnskap, samhandling og tydelige mål? Da er kanskje denne lederstillingen noe for deg.

Fylkeskommunens bygg og eiendommer er verdsatt til rundt 15 mrd.kr, og består i hovedsak av eiendommer knyttet til videregående skole og sentraladministrasjonen. Bygg- og eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsporteføljen, og har de kommende årene en investeringsramme på rundt 3 mrd.kr.

Fra årsskiftet vil bygg- og eiendomsavdelingen overta ansvaret for driftspersonell med arbeidssted ute i virksomhetene, og avdelingen vil i den sammenheng bli strukturert i fire nye enheter; seksjon Eiendom, faggruppe Utbygging, faggruppe Forvaltning og faggruppe Fellestjenester. Som leder for Utbygging vil du ha overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av større byggeprosjekter i fylkeskommunens regi, herunder også personalansvar for ansatte i enheten. Du vil ha ansvar for bemanning av prosjekter, kompetanseutvikling av personell og etablering og oppfølging av rutiner og systemer for prosjektgjennomføring. Du vil inngå i avdelingens ledergruppe, og bidra til å etablere god samhandlingspraksis på tvers av enhetene.

Stillingen rapporterer til bygg- og eiendomssjef og fast arbeidssted for stillingen er fylkeshuset ved bygg- og eiendomsavdelingen.

Arbeidsoppgaver:

Lede og utvikle enheten
Personal- og fagansvar for enhetens ansatte
Etablere og følge opp rutiner og systemer for prosjektutvikling- og gjennomføring slik at lovverk, interne retningslinjer og prosjektrammer overholdes
Bemanne prosjektene med rett kompetanse
Ansvar for innleid personell
Resultatansvar for prosjektporteføljen i Utbygging, samt for større vedlikeholdsprosjekter i Eiendom
Følge opp politiske vedtak og interne beslutninger
Etablere gode samhandlingsrutiner med Opplæring
Skrive politiske saksframlegg knyttet til byggesaker
Bidra operativt i prosjektene ved behov

Det kreves:

Relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå (min bachelorgrad)
Lengre relevant erfaring innen prosjektvirksomhet bygg
Administrativ og økonomisk kompetanse

Det er ønskelig at du har:

Ledererfaring
God skriftlig fremstillingsevne

Som leder i Rogaland fylkeskommune er du:

Inkluderende
Nytenkende
Strategisk
Har god rolleforståelse

Du har evne til å:

Lede gjennom andre, motivere og engasjere medarbeidere
Bygge et godt arbeidsmiljø med gode relasjoner og godt samarbeid
Skape et godt faglig miljø med felles ansvar for oppgaveløsningen og hvor du setter tydelige mål både for deg selv og for dine medarbeidere
Sørge for at arbeidet i enheten bidrar til å realisere de overordnede målsettingene for Rogaland fylkeskommune
Være endringsvillig
Bidra til at fylkeskommunens verdier kompetanse, åpenhet og respekt preger arbeidet i seksjonen

Vi tilbyr:

Utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fellesskap
Ledernettverk
Gode faglige utviklingsmuligheter
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale

Ved tilsetting vektlegges en helhetsvurdering av søkernes formal- og realkompetanse samt personlig egnethet.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt bygg- og eiendomssjef Heidi Klaveness, tlf. 970 25 077, e-post: heidi.klaveness@rogfk.no.

Tiltredelse etter avtale.

 

Søknadsfrist: Søndag 9. august 2020

 

Hjemmeside:
www.rogfk.no/

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4000 ansatte. Vil du være med å utvikle Rogaland sammen med flinke og engasjerte kollegaer?
Sammen utvikler vi ett godt Rogaland!

 

Del stillingen

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Selskap

Rogaland fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.rogfk.no/

Kontaktinfo

  • Heidi Klaveness
  • Tittel: bygg- og eiendomssjef
  • E-Post: heidi.klaveness@rogfk.no
  • Mobil/Tlf: tlf. 970 25 077

Lokasjon

  • Stavanger

Søknadsfrist

August 9, 2020