Malvik kommune ved pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) søker

Leder / pedagogisk psykologisk rådgiver

 

Om stillingen

Kommune betyr fellesskap og det må være basisforståelsen for deg som leder. Du vil bidra til å realisere formålsparagrafene i barnehageloven og opplæringsloven. Paragrafer som er rene kjærlighetserklæringer til livet og oppveksten, og som det er et privilegium å ha som rettesnor. Til å hjelpe deg til å realisere drømmer og forhindre utenforskap har du en dedikert kollegagruppe på 55 ansatte i Barne- og familietjenesten, hvorav 8 kollegaer i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

I PPT arbeider pedagogisk psykologiske rådgivere, logoped, rådgiver læringsmiljø og en ungdomslos som er dedikert til arbeidet med nærvær/fravær. Du vil være en del av Barne- og familietjenestens lederteam sammen med virksomhetsleder, leder for helsestasjon og skolehelsetjenesten og leder for barnevern og foreldreveiledere. PPT-leder skal bidra til å skape en bærekraftig og inkluderende barnehage, skole og kommune, der det er bruk for alle og der normalitetsbegrepet forstås vidt.

PPT i Malvik skal være tett på barn, barnehager og skoler, og vi arbeider hver dag for å være mest mulig hjelpsomme for de barn og elever som har behov for vår støtte. En ny opplæringslov kommer i 2024, og forebygging og tidlig innsats er sentrale områder for PPT, for å være med på laget som lykkes med inkludering. Som leder av PPT er du delegert fag-, økonomi og personalansvar for PPT. I Malvik ønsker vi at en del av stillingen er som pedagogisk psykologisk rådgiver i barnehage/skole.

Forståelse av og en genuin nysgjerrighet etter å gi mening til begreper som kommune 3.0, samskaping og relasjonell velferd og kapasitet er en forutsetning for å bidra til at vi på bærekraftig vis kommer dit vi må som kommune.

Barne- og familietjenesten har utarbeidet følgende grunnpilarer:

Drømmer skaper fremtiden
Den enkelte kjenner sin historie best
Tidlig innsats
Vi forstår barnet i sammenheng med omgivelsene
Vi ønsker å bidra til god folkehelse

Arbeidsoppgaver

Denne stillingen er delt, hvorav 50-70% er knyttet til ledelse av avdelingen PPT og 30-50% er knyttet til stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver for barnehage/skole.
PPT-leder har utvidet mandat både innen økonomistyring og personalledelse ved siden av det daglige faglige ansvaret for sitt område.
Som pedagogisk psykologisk rådgiver vil du ha arbeidsoppgaver innen kompetanse- og organsasjonsutvikling, forebygging og tidlig innsats inn mot barnehager og skoler. Vi utarbeider sakkyndige vurderinger der loven krever det, i tett samarbeid med barn, elever, foresatte, barnehager og skoler.
Vi tror vi er best tjent med en leder/ pedagogisk psykologisk rådgiver som tenker langsiktig og helhetlig, og er opptatt av barnet og borgeren i Malvik.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning: mastergrad innen pedagogikk, spesialpedagogikk eller tilsvarende/ barnehagelærere og lærere med relevant videreutdanning og erfaring
Ønsket praksis: Erfaring fra barnehage/skole/PPT, ledererfaring

Ønsket tilleggsutdanning: Lederutdanning

Personlige egenskaper

Du er god på å bygge og bevare relasjoner og er en god og aktiv lytter. Du er god til å reflektere sammen med andre og er god på å se andre mennesker. Du kan inspirere til å nå langt, og etablerer rammebetingelser så ansatte kan settes fri til å bruke talentet sitt til fellesskapets beste. Du har et bevisst forhold til egen oppvekst og tilknytningshistorie, og har tro på menneskets evne til å finne løsninger.
Du ser almennpedagogikk og spesialpedagogikk i sammenheng, og har en god forståelse av hvordan disse områdene utfyller hverandre. Du ser barnet i lys av de systemer som omgir dem, og bistår systemene rundt med utredninger, analyser og tiltak før du ser på barnets utfordringer alene. Du har et hjerte for de barna som har behov for ekstra støtte, og vil arbeide for at alle barn og elever har likeverdige tilbud i tråd med gjeldende lovverk.

Vi tilbyr:

Meningsfulle, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med mulighet til å gjøre en forskjell.
Fleksitid og stor frihet til påvirkning av egen arbeidshverdag.
Sterke møter med andre og dermed deg selv.

Personlig egnethet vil bli vektlagt i stillingen.

 

For nærmere opplysninger om, kontakt:

Henriette Gladsø Holmen, Leder PPT og psykologtjenesten/ Virksomhetsleder Barne og familietjenesten

E-post: Henriette-gladso.holmen@malvik.kommune.no

Tlf: 480 08 848

 

Vi jobber for likestilling og mangfold

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler og eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle offentlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

  • En stilling der du får jobbe med varierte problemstillinger i et tverrfaglig miljø.
  • Lønn i henhold til avtaleverk, gode pensjons- og forsikringsvilkår.
  • For mer informasjon om pensjon klikk her

Godt arbeidsmiljø med basis i våre verdier: Åpen – nyskapende – samhandlende

Felles, helhetlig lederutvikling for alle ledere i Malvik kommune 2023-25, med støtte fra PWC

Husk å legge ved alle aktuelle vedlegg når du søker jobb til oss. Aktuelle vedlegg er vitnemål og bekreftelse på tidligere arbeidsforhold.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 4. juni 2023

 

Arbeidsgiver Malvik kommune

Kommune Malvik

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Malvik kommune

 

Lek og morro

Om oss

Malvik kommune er sentralt plassert i Trøndelag mellom Trondheim og Stjørdal. Hver dag arbeider omlag 1000 medarbeidere med å gi kommunens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekstmiljø, et godt nærmiljø og rikt kulturliv. Vi har et aktivt kultur og idrettsmiljø og utmerkede friluftsområder. Kommunen er i vekst med god tilgang på boliger, boligtomter og et næringsliv i utvikling.

Malvik kommune er fremtidsrettet og samarbeider tett med forskningsmiljøet i Trøndelag. Administrasjonssenteret ligger i Hommelvik, og kommunen har tillegg tettstedene Vikhammer og Sveberg, hvor en har gode kommunikasjonsmuligheter, med kort avstand til flyplass, jernbane og E6.

 

Del stillingen

Selskap

Malvik kommune

Kontaktinfo

  • Henriette Gladsø Holmen
  • Tittel: Leder PPT og psykologtjenesten / Virksomhetsleder Barne og familietjenesten
  • E-Post: Henriette-gladso.holmen@malvik.kommune.no
  • Mobil/Tlf: Tlf: 480 08 848

Lokasjon

  • Hommelvik

Søknadsfrist

Juni 4, 2023