Leder for Skurva bofellesskap Tilrettelagte tjenester (Søknadsfrist: 03.02.2022)

 

Leder for Skurva bofellesskap

 

Tilrettelagte tjenester, Lillehammer kommune

Tjenesteområde tilrettelagte tjenester gir tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser. Vårt fokus er at den enkelte tjenestemottaker skal oppleve mestring og utvikling ut i fra egne forutsetninger. Tjenesten og kommunen sin innretning av tjenesten er under konstant endring og du får muligheten til å være med å jobbe med fremtidige løsninger. Vi har flere spennende utviklingsprosjekt gående; ny praksismodell med Høyskolen i Innlandet, implementering av velferdsteknologi, digitalisering av fagsystem, og etablering av nytt bygg for arbeid og opplæring fra våren 2022. Vi søker etter en engasjert leder for Skurva boefellesskap som er opptatt av målgruppa og faget, god kultur og godt arbeidsmiljø for ansatte. Skurva er et av de største bofelleskapene vi har med stort spenn i faglige utfordringer og en engasjert personalgruppe.

Søknadsfrist: 03.02.2022
Arbeidsgiver: Lillehammer kommune
Stillingstittel: Leder for Skurva bofellesskap
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4459797078

Arbeidsoppgaver

Ansvarlig for daglig drift knyttet til fag, personal og økonomi
Ansvarlig for et helhetlig arbeidsmiljø
Ansvarlig for drift og utvikling tjenenesten
Arbeid med kontinuerlig forbedring og utvikling
Sikre god og riktig kompetanse hos de ansatte
Være pådriver for nyskapning både i egen avdeling og i Tjenesteområdet som helhet

Kvalifikasjoner

Høyskoleutdanning, fortrinnsvis treårig helse-sosialfaglig. Personer med annen høyskoleutdanning kan også bli vurdert
Ledererfaring med stor forståelse for lederrollen
Erfaring og forståelse fra endring- og omstillingsarbeid
Kunnskap om målgruppa og målretta miljøarbeid, kjennskap til fag og strukturert faglig arbeid
IKunnskap og evne til samhandling på tvers av nivåer og fagfelt

Kompetanse på helse- og omsorgstjeneste loven §9, og saksbehandling av vedtak om tvang og makt
God økonomiforståelse
Kompetanse på turnusarbeid og turnusprogram
God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

Være en tydelig leder som tar beslutninger og setter tydelig retning
Opptatt av et godt arbeidsmiljø og kulturbygging
Samhandlingskompetanse og god kommunikasjonsevne
Evne til å jobbe selvstendig og systematisk
Evne til å tenke helhet og utvikling
Løsningsorientert og kreativ
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Blir leder for en avdeling med stor variasjon i faglige utfordringer
Inngår i en ledergruppe med bred fagkompetanse og vilje til utvikling og nytenkning
Lede egne utviklingsprosjekt
Deltakelse i arbeidet med å utforme og utvikle gode tjenester
Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, internt og eksternt
Lønn etter avtale, god pensjonsordning

 

Kontaktinformasjon

Ragnhild Rosenlund Andersen, Tjenesteområdeleder Tilrettelagte tjenester
91 75 99 46

Ragnhild Rosenlund Andersen, Assisterende tjenesteområdeleder Hjemmetjenesten
91 75 99 46

 

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her

 

Del stillingen

Selskap

Lillehammer kommune

Kontaktinfo

  • Ragnhild Rosenlund Andersen
  • Tittel: Tjenesteområdeleder Tilrettelagte tjenester
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 91 75 99 46

Lokasjon

  • Lillehammer

Søknadsfrist

Februar 3, 2022