Leder for Hagesletta bofellesskap

 

Tilrettelagte tjenester, Lillehammer kommune

Tjenesteområde tilrettelagte tjenester søker leder til Hagesletta bofellesskap.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for daglig drift knyttet til fag, personal og økonomi
 • Ansvarlig for drift og utvikling av heldøgnstilbud
 • Arbeid med kontinuerlig forbedring og utvikling
 • Sikre god og riktig kompetanse hos de ansatte
 • Være pådriver for nyskapning både i egen avdeling og i Tjenesteområdet som helhet
 • Tett samarbeid med andre instanser i første- og andrelinjen

Kvalifikasjoner

 • Høyskoleutdanning, fortrinnsvis treårig helse-sosialfaglig. Personer med annen høyskoleutdanning kan også bli vurdert
 • Ledererfaring og/eller lederutdanning, samt forståelse for lederrollen som innebærer og ta avgjørelser og ha begrunnelse for disse
 • Kunnskap om målgruppa og målretta miljøarbeid, kjennskap til fag og grunnleggende forståelse av atferd og strukturert faglig arbeid
 • Kompetanse på helse- og omsorgstjeneste loven §9, og saksbehandling av vedtak om tvang og makt
 • Kunnskap og evne til samhandling på tvers av nivåer og fagfelt
 • God økonomiforståelse
 • Kompetanse på turnusarbeid og turnusprogram
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Opptatt av et godt arbeidsmiljø og kulturbygging
 • Gode samarbeidsevner, rolleforståelse og lojalitet til styringskrav / Samhandlingskompetanse og god kommunikasjonsevne
 • Være en tydelig leder
 • Pådriver for god faglig utvikling av avdelingen
 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk
 • Evne til å tenke helhet og utvikling
 • Løsningsorientert og kreativ
  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Leder for en bolig med stor variasjon i faglige utfordringer
 • Deltakelse i arbeidet med å utforme og utvikle gode tjenester
 • Faglige utfordringer og muligheter til å videreutvikle/forbedre tjenesten til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Inngår i en ledergruppe med bred fagkompetanse og vilje til utvikling og nytenkning
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, internt og eksternt
 • Lønn etter avtale

 

Søknadsfrist: 23.08.2020

 

Arbeidsgiver: Lillehammer kommune
Sted: Lillehammer
Stillingstittel: Leder Hagesletta bofellesskap
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4262312023
Stillinger: 1

 

Kontaktinformasjon

Mariann Sortland, Tjenesteområdeleder
(+47) 414 35 022

 

Tjenesteområde tilrettelagte tjenester

Tjenesteområdet består av avlastning, dag- og aktivitetstilbud og boliger, og gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og sammensatte utfordringer. Tjenesteområdet har fokus på individuelle tjenester, og at den enkelte bruker skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger. Tjenesteområdet er under stadig utvikling slik at tjenestetilbudet utvikles i tråd med behov og etterspørsel.

Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingene.

Del stillingen

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Selskap

Lillehammer kommune

Kontaktinfo

 • Mariann Sortland
 • Tittel: Tjenesteområdeleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: (+47) 414 35 022

Lokasjon

 • Lillehammer

Søknadsfrist

August 23, 2020