Leder for dag- og aktivitetstilbud i Tilrettelagte Tjenester

 

Kløverbakken, Lillehammer kommune

Tjenesteområde tilrettelagte tjenester søker leder for dag- og sysselsettingstilbud, pr.nå avdeling Kløverbakken. Vi opplever en økning av brukere som er i behov av et dag- og aktivitetstilbud, og utvikling av tilbudet er et viktig fokusområde i Tilrettelagte tjenester. Sommeren 2021 skal vi flytte inn i nye og større lokaler, planlegging og utvikling av dette blir et viktig fokus for deg som leder.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for daglig drift knyttet til fag, personal og økonomi
 • Ansvarlig for utvikling av nye dag- og aktivitetstilbud, med særlig fokus på nye brukergrupper og aldersadekvate arbeidsoppgaver
 • Sikre god og riktig kompetanse hos de ansatte
 • Være pådriver for nyskapning både i egen enhet og i Tjenesteområdet som helhet

Kvalifikasjoner

 • Høyskoleutdanning, fortrinnsvis treårig helse-sosialfaglig. Personer med annen høyskoleutdanning kan også bli vurdert
 • Leder erfaring/innsikt og forståelse for lederrollen som innebærer og ta avgjørelser og ha begrunnelse for disse
 • Kunnskap om målgruppa og målretta miljøarbeid, kjennskap til fag og strukturert faglig arbeid
 • Interesse og evne til å knytte kontakter og etablere samarbeid for å utvikle dag- og aktivitetstilbud
 • Kunnskap og evne til samhandling på tvers av nivåer og fagfelt

Personlige egenskaper

 • Opptatt av et godt arbeidsmiljø og kulturbygging
 • Samhandlingskompetanse og god kommunikasjonsevne
 • Være en tydelig leder
 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk
 • Evne til å tenke helhet og utvikling
 • Løsningsorientert og kreativ
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Leder for et dag- og sysselsettingstilbud med stor variasjon i faglige utfordringer
 • Inngår i en ledergruppe med bred fagkompetanse og vilje til utvikling og nytenkning
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, internt og eksternt
 • Lønn etter avtale

 

Søknadsfrist: 23.08.2020

 

Arbeidsgiver: Lillehammer kommune
Sted: Lillehammer
Stillingstittel: Leder for dag- og aktivitetstilbud i Tilrettelagte Tjenester
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4235567307
Stillinger: 1
Arbeidssted Storgata 51, 2609 Lillehammer

 

Kontaktinformasjon

Mariann Sortland, Tjenesteområdeleder
(+47) 414 35 022

 

Tjenesteområde tilrettelagte tjenester

Tjenesteområdet består av avlastning, dag- og aktivitetstilbud og boliger, og gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og sammensatte utfordringer. Tjenesteområdet har fokus på individuelle tjenester, og at den enkelte bruker skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger. Tjenesteområdet er under stadig utvikling slik at tjenestetilbudet utvikles i tråd med behov og etterspørsel.

Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingene.

 

 

Del stillingen

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Selskap

Lillehammer kommune

Kontaktinfo

 • Mariann Sortland
 • Tittel: Tjenesteområdeleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: (+47) 414 35 022

Lokasjon

 • Lillehammer

Søknadsfrist

August 23, 2020