Ledig 100% fast stilling som leder av barnevernvakta i Vestfold

 

 

Barnevernvakta er en interkommunal akuttberedskap for Tønsberg, Færder, Larvik, Sandefjord, Holmestrand og Horten barneverntjeneste. Tjenesten har kontor på Tønsberg politistasjon. Tønsberg kommune er vertskommune og vakta er administrativt tilknyttet Virksomhet barnevern.

Barnevernvaktas målgruppe er barn og unge i alderen 0-18 år, deres familier og foresatte som bor eller oppholder seg i vaktas distrikt. Barnevernvaktas hovedoppgave er håndtering av akutte hendelser rundt barn og unge, utføre tilsyn i hjemmet, politi-innbringelser, familiekonflikter, eller andre akutte kriser. Barnevernvakta har et tett samarbeid med de kommunale barneverntjenestene og politiet.

Barnevernvakta har 6,89 stillingshjemler. Leder har en 100% stilling. De andre hjemlene er fordelt på vakter med stillinger i varierende størrelser. Alle ansatte på barnevernvakta har flere års erfaring fra arbeid med barn, unge og familier.

Leders hovedoppgave er drift av barnevernvakta, herunder overordnet faglig, økonomisk, personal og administrativt ansvar. Stillingen inngår i turnus.

 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og personaladministrativt ansvar for barnevernvakta
 • Tett samarbeid med alle kommunene som inngår i det interkommunale samarbeidet
 • Fordeling av oppdrag
 • Veiledning og oppfølging av personalet i enkeltsaker
 • Økonomisk rapportering
 • Utarbeidelse av årsrapport
 • Personaloppfølging med medarbeidersamtaler
 • Bidra til utvikling av systemer og rutiner for bedre tjenesteyting
 • Rapportering om drift og økonomi til vaktas styre

Kvalifikasjonskrav

 • Det søkes etter barnevernspedagog eller sosionom
 • Masterutdanning eller relevant videreutdanning minimum 30 studiepoeng
 • Erfaring fra barnevernsarbeid på kommunenivå
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig
 • Minimum 5 års erfaring fra førstelinjetjeneste
 • God kjennskap til aktuelt lovverk som bla. lov om barnevern og forvaltningsloven
 • Det er nødvendig med førerkort for bil / Førerkort klasse B
 • Godkjent politiattest

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra å veilede andre
 • Det er ønskelig med ledererfaring
 • God kjennskap til turnus/ arbeidstidsplanlegging

Personlige egenskaper

 • God og tillitsbyggende kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner, kollegaer og samarbeidsinstanser
 • Evne til å inspirere og engasjere
 • Du må ha evne til å arbeide selvstendig og strukturere egen arbeidshverdag
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for videreutvikling
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Hyggelige medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø
 • En virksomhet i vekst og utvikling

For stillingen gjelder

Leder rapporterer til virksomhetsleder.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Vestfold og Telemark
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Søknadsfrist: 16.05.2023
 • Tiltredelse: Snarest
 • Arbeidssted: Tønsberg

 

Kontaktpersoner

Ellen Fisher
tlf: +47 95086531
mob: +47 95086531

Laila Sveen Østli
mob: 95216037

 

Hjemmeside

https://tonsberg.kommune.no

 

Adresse

Halfdan Wilhelmsens Alle 1c 3110 TØNSBERG

 

Tønsberg kommune Barnevern administrasjon

Tønsberg ligger i hjertet av Vestfold. Med sin vakre skjærgård, rike kulturliv og sentrale beliggenhet, er Tønsberg et attraktivt sted å bo. Kommunen har 58 000 innbyggere og er i stadig vekst.

Tønsberg kommune er en stor arbeidsgiver med 3800 årsverk. Vi har dyktige og motiverte ansatte som jobber med å løse viktige samfunnsoppgaver. Planverket i kommunen gir føringer for innovativt arbeid.

Kommunen er en IA-virksomhet som legger vekt på samarbeide om et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Del stillingen

Selskap

Tønsberg kommune

Kontaktinfo

 • Ellen Fisher
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 95086531 mob: +47 95086531
 • Laila Sveen Østli
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 95216037

Lokasjon

 • Tønsberg

Søknadsfrist

Mai 16, 2023