Vil du jobbe med barn og unge, da har vi stillingen for deg

Ved Susendal Oppvekstsenter er det ledig en fast 100% stilling som lærer og et vikariat i inntil 100% stilling som lærer fom 01.02.2023 tom 31.01.2024 med muligheter for fast ansettelse. 

 

Søknadsfrist: 29.01.2023.

 

Susendal Oppvekstsenter holder til i gode lokaler og med et flott uteområde. Uteområdet består av lysløype og naturklatrejungel, ballbinge og fotballbane. Bygda Susendal har Børgefjell Nasjonalpark som nærmeste nabo, og ligger 25 km fra kommunesenteret. Susendal Oppvekstsenter har 7 ansatte og 10 elever og 5 barn i barnehagen.

Oppvekstsektoren i Hattfjelldal kommune består av Susendal Oppvekstsenter, Varntresk Oppvekstsenter, Hattfjelldal skole og Hattfjelldal barnehage. De samarbeider tett og har felles pedagogisk plattform og satsningsområder. Skolene har deltatt i de nasjonale satsningsområdene de siste årene; Veilederkorpset, Ungdomstrinn i Utvikling og Vurdering for læring. Vi har hatt Ipad til elever og lærere siden 2017. Skoler og barnehager er helsefremmende.

Vi ser frem til din søknad.

For informasjon se www.fjelliv65.no og www.velghattfjelldal.no.

Vi søker etter personer som:

 •         kommuniserer godt med barn og voksne, og er trygge og tydelige rollemodeller
 •         samarbeider godt og bidrar positivt i arbeidsmiljøet
 •         er løsningsorienterte og har et positivt fokus
 •         er profesjonelle, systematiske, fleksible og lojale
 •         viser evne og vilje til utvikling og nytenking
 •         bidrar til og sørger for gode relasjoner i alle ledd.

Kompetansekrav:

 •         Godkjent utdanning for tilsetting som lærer i grunnskolen i samsvar med kravene i opplæringslova.

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse. Videre gjør vi oppmerksom på at søkere bør ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

Vi er behjelpelig med å skaffe:

 •         bolig
 •         barnehageplass

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler. De som ansettes i stillingene plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av opplæringslova § 10-9 før tiltredelse i stilling kan skje. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova §§ 3 og 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til rektor Marit Bjørnå Svendsen, eller til konst. kommunalsjef for Oppvekst- og kultur Lisbeth Krutnes

 

Søknadsfrist: 29.01.2023.

Send søknad med CV.

 

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved intervju.

 

Marit Bjørnå Svendsen
Rektovre Såvsoen -Varntresken byjjienimmiejarnge/Rektor Susendal og Varntresk oppvekstsenter
Telefon  75 18 49 17
 
Lisbeth Krutnes
Tjïelten Byjjenimmie jih Kultuvrh-åejvie/Kommunalsjef Oppvekst og kultur
Telefon  75 18 48 20
Mobil  915 73 958
 

Del stillingen

Selskap

Hattfjelldal kommune

Kontaktinfo

 • Marit Bjørnå Svendsen
 • Tittel: Rektovre Såvsoen -Varntresken byjjienimmiejarnge/Rektor Susendal og Varntresk oppvekstsenter
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon 75 18 49 17
 • Lisbeth Krutnes Tjïelten
 • Tittel: Byjjenimmie jih Kultuvrh-åejvie/Kommunalsjef Oppvekst og kultur
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon 75 18 48 20 Mobil 915 73 958

Lokasjon

 • Hattfjelldal

Søknadsfrist

Januar 29, 2023