Lærer til +team, fast 100%

 

 

1 x 100% stilling som lærer i +team innenfor engelsk og særskilt norskopplæring/oppfølging av minoritetsspråklige elever.

Vi søker lærer i 100% stilling til vårt +team. Teamet består av fire lærere i 100% stilling som gir tilbud om ekstra støtte og hjelp til elever som har behov for det. + teamet skal bidra til å nå målet om at flest mulig elever skal fullføre og bestå sitt planlagte utdanningsløp. Dette teamet har vært en del av skolens tilbud inneværende skoleår og skal tilsammen dekke fagene engelsk, matematikk (realfag), norsk, samfunnsfag og helse- og oppvekstfag. Vi søker nå en lærer som kan bistå med opplæring i engelsk, og som i tillegg har solid kompetanse innenfor særskilt norskopplæring og undervisning og oppfølging av minoritetsspråklige elever.

Skolen skal bidra til elevenes personlige, sosiale og faglige utvikling og læring slik at de kan fungere på ulike arenaer i samfunnet og bidra til samfunnets vekst og utvikling. +teamet skal gjennom tett samarbeid med skolens lærere, elevtjeneste og ledere bidra med å tilrettelegge for tilpasset opplæring gjennom læringsfremmende vurdering og universell opplæring, slik at alle elever får muligheten til økt læringsutbytte, gjennomføring og livsmestring.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være

 • kurs i fellesfag (engelsk)
 • leksehjelp
 • skolekafè
 • særskilt norskopplæring/språkstøtte
 • kollegabasert veiledning
 • dokumentasjon av arbeidet
 • planlegging og vurdering av tiltak
 • tiltak etter bestilling
 • elevveiledning
 • annen elevbasert oppfølging

 

Kvalifikasjoner

Du må:

 • ha minimum 60 studiepoeng i engelsk og norsk, samt tilstrekkelig formell pedagogisk kompetanse jf. Opplæringsloven.
 • ha solid kompetanse innenfor særskilt norskopplæring av minoritetspråklige elever, gjennom utdanning og/eller erfaring.

Det er fint om du også har kompetanse/erfaring innen veiledning, spesialpedagogikk, migrasjonspedagogikk og/eller sosialpedagogikk.

 

I tillegg må du

 • kunne bidra i et systemisk arbeid for elever med behov for ekstra tilrettelegging
 • ha høy grad av fleksibilitet, være endringsvillig og jobbe tverrfaglig
 • ha gode samarbeidsevner og være en trygg og god lagspiller
 • ha ønske om å jobbe med spesielt fokus på et godt tilpasset og inkluderende tilbud
 • være innovativ, se sammenhenger og sette initiativ ut i praksis

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov og dersom vi får melding om overtallighet ved andre skoler.

 

Vi tilbyr

 • en spennende og dynamisk arbeidsplass på en yrkesfaglig videregående skole
 • tarifflønn

 

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

 

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

 

Skogmo videregående skole

Skogmo videregående skole er en av 21 videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune, med omlag 1000 elever og 170 ansatte.

 

Utdanningstilbud

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Teknologi og industrifag
 • Helse- og oppvekst
 • Opplæring i kriminalomsorgen
 • Voksenopplæring

 

 

 • Arbeidssted: Kjørbekkdalen 11
 • Stillingstype: Fast
 • Stillingsstørrelse: Heltid
 • Søk på stillingen
 • Søknadsfrist: 14.05.2023

 

 

 

Søk her

 

 

 

Spørsmål om stillingen

Trine Pedersen
Avdelingsleder pedagogisk støtte
E-post
993 25 858

 

Skogmo videregående skole

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida og utvikler fylket gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging.

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kontaktinfo

 • Trine Pedersen
 • Tittel: Avdelingsleder pedagogisk støtte
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 993 25 858

Lokasjon

 • Skien

Søknadsfrist

Mai 14, 2023