Lærer – teknologi- og industrifag

 

 

Skogmo videregående skole er inne i en spennende periode med økt innsøking og positiv resultatutvikling på flere områder.

Avdeling for teknologi og industrifag har en stab på 10-13 programfagslærere og avdelingsleder.

Vi søker deg som brenner for å undervise i teknologi- og industrifag. 

 

Vi stiller krav om

 • Du må relevant fagbrev og fagutdanning for undervisning på teknologi- og industrifag og/eller annen høyere utdanning innen utdanningsprogrammet teknologi og industrifag.
 • I tillegg må du ha minimum 4 års relevant praksis, samt 2 års yrkesteori (fagskole/ingeniørutdanning eller tilsvarende).
 • I tillegg må du ha praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med minimum 60 studiepoeng. Søkere som er godt faglig kvalifisert kan også søke dersom de er i gang med PPU, og vil da kunne ansettes på vilkår om å gjennomføre utdanningen innen avtalt tid, jf. opplæringsloven § 10-6a. 

 

Søker som ikke fyller kvalifikasjonskravet om praktisk-pedagogisk utdanning, men som har minimum fagbrev/svennebrev, 2-årig fagskole og minst 4 års relevant praksis kan også søke.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Bred faglig kompetanse fra yrkespraksis/fagskole/høyskole/universitet
 • Evne til å bygge gode relasjoner til elever og ansatte
 • Være en tydelig klasseleder sammen med lærerne på teamet
 • Et positivt elevsyn
 • Kjennskap til eller erfaring med robotisering i industrien og CNC programmering vil være en fordel
 • Være fleksibel og vise gode samarbeidsevner
 • Vise vilje til å ta del i skolens kontinuerlige utviklingsarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner, digitalt, skriftlig og muntlig

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser
 • Godt arbeidsmiljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

 

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

 

Skogmo videregående skole

Skogmo videregående skole er en av 21 videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune, med omlag 1000 elever og 170 ansatte.

 

Utdanningstilbud:

– Bygg- og anleggsteknikk

– Elektrofag

– Teknologi og industrifag

– Helse- og oppvekst

– Opplæring i kriminalomsorgen

– Voksenopplæring

 

 • Arbeidssted: Kjørbekkdalen 11
 • Stillingstype: Fast
 • Stillingsstørrelse: Heltid

 

 

Søk på stillingen

 

 

Søknadsfrist: 14.06.2023

 

Spørsmål om stillingen

Stian Nordkvelle
Avdelingsleder undervisning
E-post
97317935

 

Skogmo videregående skole

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida og utvikler fylket gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging.

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kontaktinfo

 • Stian Nordkvelle
 • Tittel: Avdelingsleder undervisning
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 97317935

Lokasjon

 • Skien

Søknadsfrist

Juni 14, 2023