Lærer inne teknologi og industrifag

 

 

Askøy videregående skole har omlag 530 elevar, omlag 90 tilsette, og 5 utdanningsprogram, og påbygg til generell studiekompetanse. Skolen ligg på Kleppestø, med gode offentlege kommunikasjonar til alle delar av Askøy og Bergen.
Askøy videregående skole har desse utdanningsprogramma:
Bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, studiespesialisering og teknologi og industrifag

 

 • Søknadsfrist: 15.06.2023
 • Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
 • Stad: Kleppestø
 • Stillingstittel: Lærer inne teknologi og industrifag
 • Stillingar: 1
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Tilsetjingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4653475691

 

Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse.
Vi ønsker søkjarar som har undervisningskomptanse innan teknologi og industrifag, minimum fagbrev med 4 års praksis og teknisk fagskule eller ingeniørutdanning innan TIF-fagfeltet. Det er også ønskelig med erfaring frå undervisning. Formell eller realkompetanse i matematikk er ein fordel. Søkjarar som manglar pedagogisk utdanning og/eller delar av den yrkesteoretiske utdanninga er likevel velkomne til å søkje stillinga
Godkjent yrkesfaglærerutdanning/praktisk pedagogisk utdanning innen programfagene
Undervisningskompetanse innen fagene
God munnleg og skriftleg framstillingsevne
God digital kompetanse
Søkjar må ha gode samarbeidsevner, ha fokus på relasjonsbyggjing og ha eit ønske om å delta i et læringsmiljø med digitale omgjevnader.
Personlege eigenskapar og gode kommunikasjonsevner vil bli lagt særlig vekt på
Den vi tilset må ha godt lag med ungdom, vera vennleg, tydeleg og strukturert.
Vi ønskjer oss ein kollega som er utviklingsorienter, har gode samarbeidsevner og legg vekt på dialog for å utvikle et godt fagmiljø saman med andre på skolen.
Den som blir tilsett må ha gode kunnskapar og interesse for bruk av IKT i opplæringa.
Eit spanande, godt fagleg og sosialt arbeidsmiljø.
Moglegheiten til å vere med på å utvikle fagtilbodet etterkvart som vi auker elevtallet i nytt bygg.
Gode forsikrings- og pensjonsordningar.
Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande regelverk.
Askøy vgs flytter inn i nye lokaler våren -23 og ny rehabilitert del våren -24, noe som gjør skolen til et fremtidsretta spanande arbeidsstad.

 

Søre myrane 13, 5300 Kleppestø, Norge

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Thor Andreassen
avdelingsleiar
 Telefon:41209734

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Thor Andreassen
 • Tittel: avdelingsleiar
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 41209734

Lokasjon

 • Kleppestø

Søknadsfrist

Juni 15, 2023