Lærar i mediefag

 

 

Arna vidaregåande skule er ein tradisjonsrik og moderne skule i Arna med omlag 300 elevar fordelt på fem utdanningsprogram. Desse programma er bygg-og anleggsfag, helse-og oppvekstfag, medium-og kommunikasjon, studiespesialiserande og medieproduksjon og informasjonsteknologi. Skulen held til på idylliske Garnes, med fjordutsikt mot Knarvik og Osterøy. Skulen vart rehabiltert i 2018 og framstår som heilt ny. Frå hausten har skulen ledig stilling som lærar i mediefag. 100% fast stilling.

 

 • Søknadsfrist: 05.06.2023
 • Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
 • Stillingstittel: Lærar i mediefag
 • Stillingar: 1
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Tilsetjingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4666738135

 

Arbeidsoppgåver

Undervise i mediefag.

Mediesamfunn, medieuttrykk, medieproduksjon og mediespesialisering kan være aktuelle fag.

 

Kvalifikasjonar

God utdanning i mediefag . Pedagogisk kompetanse.

Ønska spisskompetanse :

Grafisk design

Speldesign, 3D-modellering, digital 2D-og 3D animasjon
Ul- og UX design

Gjerne bransjeerfaring

 

Personlege eigenskapar

Samarbeider godt med kolleger, foreldre og elevar

Tek omsyn til at elevane er ulike, og at dei er i ein utviklingsprosess både sosialt og fagleg.

Reflekterer rundt eigen praksis og ynskjer å utvikle den vidare

 

Vi tilbyr

Tilsetting på fylkeskommunale vilkår.

Gode kolleger og godt elevmiljø

Liten skule i fine naturomgjevander

 

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Svein Arne Nybø
ass. rektor

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Svein Arne Nybø
 • Tittel: ass. rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 90266798

Lokasjon

 • Bergen
 • Indre Arna

Søknadsfrist

Juni 5, 2023