Lærer i informasjonsteknologi

 

 

Kan du kode eller drifte datanettverk? Vi leter etter en lærer som vil være med å utvikle vårt utdanningsprogram informasjonsteknologi og medieproduksjon ved Porsgrunn videregående skole. Informasjonsteknologi og medieproduksjoner er et yrkesfaglig utdanningsprogram. Elevene går to år i skole og to år i lære før de får fagbrev. På Porsgrunn videregående skole utdanner vi til fagbrev innen utvikling eller IT-drift.

 

Du finner mer informasjon om utdanningsprogrammet på: https://www.vtfk.no/skoler/porsgrunn-vgs/meny/opplaringstilbud/informasjonsteknologi-og-medieproduksjon/

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/informasjonsteknologi-og-medieproduksjon/program/v.im

 

Som lærer hos oss vil du få utvidet ansvar for opplæring i et bredt fagfelt. Vi søker deg som kan bidra til at elevene får utfolde skaperglede, engasjement og kreativitet gjennom opplæringen. Elevene skal lære programmering av gode løsninger basert på standarder i forskjellige teknologier. Det forventes at du tar ansvar med å følge opp og støtte elever i læringsarbeidet. Kontaktlærerfunksjon kan bli tillagt stillingen.

 

 • Stillingstype: Fast
 • Stillingsstørrelse: Heltid
 • Søknadsfrist: 26.3.23

 

Kvalifikasjoner vi ønsker

 • Solid erfaring med drift og vedlikehold av datanettverk
 • God kjennskap til Linux- og Windows-operativsystemer og skripting med PowerShell
 • Erfaring med skytjenester som Azure eller AWS
 • Erfaring med datasikkerhet, virtualisering og Docker teknologi
 • Sertifiseringer innen datanettverk, sikkerhet, virtualisering, Windows-server og/eller skyteknologi vil
 • være en fordel
 • Kunnskap om aktuelle programmeringsspråk til mobilapplikasjoner, webtjenester, skytjenester, spill
 • etc.
 • Programming med JavaScript med React, Python, Node.js., PHP
 • Relasjonsdatabaser, SQL og modellering, gjerne mysql
 • GitHub
 • Høyere utdanning innen fagfeltet
 • Gode relasjoner i bransjen

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

 

Hvem er vi på Porsgrunn videregående skole

Vi utdanner morgendagens utviklere og it-driftere. Våre elever har muligheten til å ta fagbrev, der mye av opplæringen er basert på praktisk jobbing i og utenfor skolen.

I klasserommet er vi opptatt av at vi utøver et lederskap som danner gode relasjoner som grunnlag for et trygt og godt læringsmiljø. Et mål for oss er at elevene er så trygge i sin rolle at man kan utfordre dem i læringssituasjoner. Vi mener at jobben som lærer ofte er å finne ut hva den enkelte elev er god på, for så å løfte videre. Å bygge opp selvbilde rundt mestring er viktig for å skape robuste og trygge elever. Vi er opptatt av å se og tilrettelegge for hver enkelt elev.

Vi har en strategi om at vi sammen skal vi videreutvikle og spre god praksis slik at vi når de politisk vedtatte målene for videregående opplæring i Vestfold og Telemark:

 • Økt læringsutbytte
 • Økt gjennomføring med planlagt kompetanse
 • Økt livsmestring

 

Vi tilbyr

 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Lønn etter avtale
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Utvikling av en linje for fremtiden

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Porsgrunn videregående skole

Porsgrunn videregående skole har ca 900 elever og 170 ansatte. Skolen tilbyr syv ulike utdanningsprogrammer:

 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Idrettsfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Internasjonal linje (IB)
 • Kombinasjonsklassen
 • Kunst, design og arkitektur
 • Studiespesialisering
 • Arbeids- og hverdagslivstrening
 • Teknologiske fag
 • VG1 med internasjonalisering

 

 • Arbeidssted: Porsgrunn
 • Stillingstype: Fast
 • Stillingsstørrelse: Heltid

 

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist: 26.03.2023

Spørsmål om stillingen

Lene Dahl Kullvik
Avdelingsleder undervisning
E-post
928 97 226

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

 

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kontaktinfo

 • Lene Dahl Kullvik
 • Tittel: Avdelingsleder undervisning
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 928 97 226

Lokasjon

 • Porsgrunn

Søknadsfrist

Mars 26, 2023