Lærer/spesialpedagog/barnehagelærer

 

 

 

Om stillingen

Lenangen skole i Lyngen har ledig et 100 % vikariat skoleåret 2023/2024.

 

Det er krav om politiattest ved tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova) § 25.

Intervju kan bli foretatt.

 

Vi søker voksen som:

 • Tar ansvar for relasjonen til elevene og bidrar til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø hvor elevene trives og tar vare på hverandre
 • Er stabil, trygg og autoritativ voksen med en bevisst holdning til klasseledelse som avgjørende faktor for god læring.
 • Er faglig dyktig og planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning med vekt på mestring, motivasjon og faglig utvikling hos elevene.
 • Kartlegger elevene og bruker resultatene systematisk til økt læring for alle elever
 • Har gode samarbeidsevner, er utviklings- og endringsorientert, fleksibel, engasjert og jobber godt selvstendig og i team
 • Bidrar til et kollektivt læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode.
 • Er aktivt deltagende i utviklingsarbeid og i profesjonsfelleskapet
 • Har gode digitale ferdigheter

 

Vi kan tilby:

 • Variert arbeid i et lærende og positivt miljø
 • Faglige utfordringer og utvikling
 • Erfaringsdeling og kompetanseheving på kommunalt nivå
 • Veiledning av nytilsatte

 

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen ved Lenangen skole rettes til rektor Bodil Larsen, bodil.larsen@lyngen.kommune.no, tlf.90843508

 

Om oss

Lenangen skole

Lenangen skole er en 1.-10 skole med ca. 50 elever og 14 ansatte beliggende i Sør-Lenangen. Skolen har svømmehall, ballbinge, friidrettsanlegg og leirskole. Skolen ligger idyllisk til med nærhet til naturen. Et nytt, moderne og funksjonelt skolebygg ble tatt i bruk høsten 2018.

 

Lyngen kommune

Lyngen kommune er en kommune med ca. 2800 innbyggere kjent for sin rolige fjord, Lyngenfjorden og sine majestetiske fjell, Lyngsalpan. Kommunen ligger ca. 1,5 t øst for regionens største by, Tromsø.

Lyngen kan by på et variert arbeidsmarked, et godt utviklet tjenestetilbud, levende lokalsamfunn og gode økonomiske virkemidler.

Lyngen ligger i tiltakssonen noe som betyr gratis barnehage fra 1.august 2023, lavere skatt, ettergivelse av studielån for grunnskolelærere, nedskriving av studielån for andre arbeidstakere og fritak for el-avgift. I tillegg har kommunen egne rekrutteringstiltak som innebærer høyere startlønn for nyutdanna.

 

 

Søk stillingen

 

 

 • Søknadsfrist: 15. september 2023
 • Arbeidsgiver: Lyngen kommune
 • Kommune: Lyngen
 • Omfang: Heltid
 • Varighet: Vikariat/Midlertidig
 • Arbeidssted: Erikaksla 31, 9064 Svensby

Del stillingen

Selskap

Lyngen kommune

Kontaktinfo

 • Bodil Larsen
 • Tittel: rektor
 • E-Post: bodil.larsen@lyngen.kommune.no
 • Mobil/Tlf: 90843508

Lokasjon

 • Svensby

Søknadsfrist

September 15, 2023