LÆRER 100 % STILLING

 

 

Det er fra 1. august ledig et ettårig vikariat for lærer i 100 % stilling ved Leka barne- og ungdomsskole.

Når dette vikariatet er slutt, er det overveiende sannsynlig at det er en ledig faststilling. Den som har vikariert et år, vil under ellers like forhold ha fortrinn ved tilsetting.

 

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning i fag og på trinn etter behov og kompetanse
 • Forberede, gjennomføre og evaluere undervisning etter skolens verdigrunnlag og lærerplanene for faget
 • Engasjement i elevenes skolehverdag, faglig og sosialt
 • Samarbeide med kollegaer, ledere og andre ansatte ved skolen
 • Samarbeide med foresatte

 

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som lærer, men andre kombinasjoner av fag og pedagogikk kan vurderes
 • Erfaring fra læreryrket er ønskelig
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Opplæringslova § 10-9 første og andre ledd, jf. politiregisterloven § 39. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Ved utvelgelse av kandidater til stillingen(e) kommer personlig egnethet til å bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 • En meningsfylt jobbhverdag sammen med gode kollegaer og fantastiske elever
 • Et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse
 • Lønn etter tariff, samt gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Dekning av flytteutgifter med inntil kr 12 000
 • Ved fast ansettelse i helstilling, tilbys etter endt prøvetid kr 100 000 mot bindingstid på 2 år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000.

 

Søknad

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

 • Jon Einar Kristensen
 • Tittel: rektor
 • E-Post: Jon.Kristensen@leka.kommune.no
 • Mobil/Tlf: 947 89 169

Lokasjon

 • Leka

Søknadsfrist

Mai 15, 2023