Bilderesultater for karasjok kommune"

Karasjok kommune har ledig stilling som

Kommunepsykolog

 

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Om stillingen

Kárášjoga gielda Karasjok kommune har ledig 100% fast stilling som kommunepsykolog. Tiltredelse 01.11.20.

Hovedformålet med stillingen:

• Bedre tjenestetilbudet til mennesker med milde til moderate psykiske plager – herunder tidlig intervenering og innsats i forhold til avklaring av behov og tiltak.
• Videreutvikle fokus på familieperspektivet og barneperspektivet

Stillingen som kommunepsykolog vil organiseres under enhet helse.

Arbeidsoppgaver

• Tilby lavterskel tjenester, psykisk helse til barn/unge og familier
• Delta i planarbeid for utvikling av fagområdet folkehelse, psykisk helse, rus og vold
• Kompetanseoppbygging og veiledning av kommunens ansatte innenfor området
• Delta i arbeid med å videreutvikle gode samarbeidsrutiner og samhandlingsformer både internt og eksternt

Kvalifikasjoner
Vi søkeren person som er:

• Psykolog med norsk autorisasjon
• Har relevant arbeidserfaring
• Kommunen er en tospråklig kommune. Kunnskaper i samisk språk anses som en vesentlig tilleggskvalifikasjon.

Personlige egenskaper vektlegges ved tilsetteting, og viktige egenskaper ved søkeren er:

• Ser viktigheten av tidlig intervensjon, tverrfaglig forebyggende og helsefremmende arbeid
• Interesse og engasjement for fagutvikling
• God evne til samarbeid og samhandling
• God evne til å bygge relasjoner
• Interesse og evne for tverrfaglig samarbeid
• God muntlig og skriftlig framstillingsevne
• Mulighet for fleksibilitet

Lønns og arbeidsvilkår
Vi tilbyr:

• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et flerkulturelt miljø med fokus på utvikling og kompetanse
• Fokus på tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
• Tilretteleggelse for deltakelse i faglig nettverk

Lønn etter avtale. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Karasjok kommune vil være behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgiftene dekkes etter kommunens flyttereglement.

Fra bruttolønn trekkes 2 % pensjonsinnskudd til kommunens pensjonskasse. Staten tilbyr nedskrivning av studielån i Statens lånekasse for utdanning etter gjeldende regler.

Gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) i henhold til helse- og omsorgslovens § 5 – 4 må fremlegges før tiltredelse.

Nærmere opplysninger

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommunalleder helse og omsorg Annhild R. Nedrejord på tlf. 455 02 260.

Søkere må påberegne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt i ansettelsen. Referanser må oppgis.

 

Søknadsfrist: 7. august 2020

 

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.

 

Arbeidsgiver Karasjok kommune
Kommune Kárášjohka-Karasjok

Omfang Heltid

Varighet Fast

Jobbnorge-ID
190645

 

 

Del stillingen

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Selskap

Karasjok kommune

Kontaktinfo

  • Annhild R. Nedrejord
  • Tittel: kommunalleder helse og omsorg
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 455 02 260

Lokasjon

  • Karasjok

Søknadsfrist

August 7, 2020