Kan være et bilde av fjell og natur

Senja kommune DMS/Senjalegen

Kommuneoverlege i Senja kommune

 

Senja kommune søker etter en samfunnsengasjert lege som liker å arbeide med helsetjenesten i et helhetlig perspektiv.

Samfunnsmedisinsk avdelingen har til sammen 100 % lege ressurs og 30% merkantil funksjon. Kommuneoverlegefunksjon kan om ønskelig deles mellom flere leger, og kan sees i sammenheng med andre arbeidsoppgaver i kommunens legetjeneste. Det er ønskelig at den som har hovedansvaret i avdelingen er kommuneoverlege og har minimum 50% stilling. Samfunnsmedisinske oppgaver fordeles internt mellom deltidsstillinger.

Kommuneoverlege-funksjonen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og har en overordnet og strategisk rolle innenfor folkehelsearbeid, miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap. Kommuneoverlege-funksjon har ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver på et administrativt nivå og har det faglige ansvaret for legetjenesten i kommunen

Samfunnsmedisinsk avdeling er organisatorisk lagt til stab ved kommunalsjef i Helse og omsorg.

Stillingene har en viktig rolle i samhandlingen med andre tjenester innad i kommunen, samt i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Du vil også bli en del av det gode kollegiale samarbeidet mellom kommuneoverlegene i regionen, kommuneoverlegeforum.

Kommunen legger til rette for spesialisering i samfunnsmedisin.

Vi tilbyr

En interessant og utfordrende jobb i en kommune med fokus på utvikling av Helse og omsorgtjenester
Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
Samarbeid med engasjerte kolleger i et tverrfaglig miljø.
Fokus på kompetanseheving og fagnettverk
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Gode lønnsbetingelser

Arbeidsoppgaver

Medisinskfaglig rådgivning, veiledning, planlegging og relevant saksbehandling innenfor ansvarsområdet.
Ansvar for samfunnsmedisinske funksjoner og oppgaver som i lovgivningen er tillagt kommunelege/kommuneoverlege.
Bidra til samhandling internt og eksternt, herunder tett samhandling med fastlegegruppen, andre kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon.
Ønskelig med spesialisering i samfunnsmedisin. For den rette kandidaten legger vi til rette for spesialiseringsforløp i samfunnsmedisin
Kjennskap og erfaring fra kommunehelsetjenesten og kommunal forvaltning er en fordel.
Erfaring som allmennlege fra Skandinavia
God fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig.
Førerkort klasse B
Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse.

Personlige egenskaper

Interesse og engasjement for samfunnsmedisin.
Gode kommunikasjonsferdigheter.
Evne til å jobbe tverrfaglig og til å veilede andre.
Evne til å tenke helhetlig, være fleksibel, løsningsorientert og ha god rolleforståelse.
Personlig egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

En interessant og utfordrende jobb i en kommune med fokus på kompetanse og utvikling av Helse og omsorgtjenester.
Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
Samarbeid med engasjerte kolleger i et tverrfaglig miljø.
Kultur for faglig oppdatering, læring og fornying.
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Gode lønnsbetingelser

Senja kommune har om lag 15.000 innbyggere. Kommunen er vertskommune for Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms (DMS) med til sammen 23 kommunale, interkommunale og desentraliserte spesialisthelsetjenester, med fagtilknytning og samarbeidsavtaler med Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kommunen har 23 fastlegehjemler hvorav 17 fastleger på fastlønn og 6 næringsdrivende leger i kommunale lokaler. Fastlegene er fordelt på to legekontor, henholdsvis Silsand Legekontor og Finnsnes legekontor som er lokalisert ved DMS. 6 fastleger har inntil to utekontordager. Nytt legekontor er under planlegging og forventet og være ferdig i 2024. Kommunen er registret som utdanningsinstitusjon og har fire LIS1 og pr dato åtte LIS3 leger. I tillegg til kommuneoverlegen har vi kommunale legestillinger på sykehjem, KAD, helsestasjon og Immigrasjons lege.

Interkommunale legevakt og KAD senger ligger på DMS med vertskommune samarbeid med Sørreisa kommune.

Legekontor, legevakt og KAD-Senger har medisinskfaglig legefunksjon og avdelingen ledes av avdelingsleder.

 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:
Virksomhetsleder Evy Nordby tlf :481 73 916 evy.nordby@senja.kommune.no

 

Søk på stillingen her.

 

Fylke: Troms og Finnmark

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Sektor: Pleie og omsorg

Stillingstype: Helse og Omsorg

 

Søknadsfrist: 22.01.2023

 

Arbeidssted: Finnsnes

 

Kontaktpersoner:

Evy Nordby

mob: +47 48173916

 

Hjemmeside:
www.senja.kommune.no
Adresse: Helsesenterveien 32 9300 Finnsnes

Senja kommune DMS/Senjalegen

Senja kommune har rundt 15 000 innbyggere og er størst innen fiskeri‐ og sjømat i Nord-Norge. Vi opplever også en positiv utvikling innen landbruk, industri, energi, handel og service. Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar har vært viktig for utvikling av hele samfunnet. Innen reiseliv opplever Senja den største veksten i landsdelen.
Senja kommune er en raus, fremoverlent og bærekraftig kommune. Vi bruker aktivt våre verdier for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser.
Vi forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen.
Vi utvikler kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet gjennom å satse på våre medarbeideres kompetanse, og samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte.

 

Del stillingen

Selskap

Senja kommune

Kontaktinfo

  • Evy Nordby
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 481 73 916

Lokasjon

  • Finnsnes

Søknadsfrist

Januar 22, 2023