Kommunalsjef samfunn (søknadsfrist 05.12)

 

Krødsherad kommune Krødsherad kommune

Kommunalsjef samfunn

 

Krødsherad er en offensiv distriktskommune som satser tungt på vekst og utvikling fundert på posisjonen Vertskap i Verdensklasse. Kombinasjonen av ambisjonsrike innbyggere med stort engasjement for bygda og et innovativt næringsliv, skaper god dynamikk i lokalsamfunnet. Vi har i overkant av 2.200 heltidsinnbyggere, og et stort antall fritidsinnbyggere fordelt på om lag 2.500 hytter og leiligheter. Det er for tida stor byggeaktivitet på Norefjell, og høye ambisjoner for en videreutvikling av Norges mest sentrale høyfjell. Tettstedet Krøderen har en stolt industritradisjon, og Noresund er kommunes handelssenter. Begge tettstedene har offensive vel-foreninger, og disse er svært viktige som nav i samfunnsutviklingen. Bygda omkranser vakre Krøderfjorden som er en viktig ressurs både for våre innbyggere og reiselivsproduktet. Kommunen definerer seg sjøl som utviklingspartner for næringsliv og innbyggere, og har stort fokus på samskaping.

Nå trenger vi en ny leder på laget – kommunalsjef for samfunn.

Stillingen som kommunalsjef samfunn er en 100 % nyopprettet fast stilling, og du vil være en av tre kommunalsjefer i kommunedirektørens ledergruppe. Stillingen har et bredt fagansvar bestående av næringsutvikling, stedsutvikling, kultur, arealplanlegging, oppmåling, byggesak, landbruk, veier, bygg, vann og avløp. Organisasjonsenheten du skal lede er et av resultatene av en organisasjonsprosess, og en av de første oppgavene dine blir å etablere ny organisasjon. Stillingen krever at du får på plass en god dialog med politikerne, og har et aktivt forhold til media i markedsførings-sammenheng.

Som kommunalsjef skal du lede arbeidet med næring- og stedsutvikling. Vi skal bli bedre både på næring- og bo-attraktivitet, og det skal være et sterkt fokus på samspill og synergieffekter mellom sivilsamfunnet og fritidssegmentet. Til å hjelpe deg med oppgaveløsning og måloppnåelse har du med deg mange kompetente, engasjerte og positive medarbeidere. Vi tror at du vil oppnå mest ved å la disse få utfolde seg i et godt handlingsrom – i et solid fellesskap.

Hvem er du?

Du er utviklingsorientert! Vi er ikke sikre på hva slags utdanning du har utover at du har en høyere utdanning, men vet at du har solid kompetanse på næringsutvikling. Du må gløde for attraktive og levende lokalsamfunn, og evne å opprette dialog med de lokale aktørene. Du vil være den som går i front for å videreutvikle kommunens rolle som utviklingspartner. Vi tror du har et blikk rettet godt inn i framtida, samtidig som du også er opptatt av- og engasjerer deg i hverdagens utfordringer. Du motiveres av resultater i jobben du og medarbeiderne dine gjør, og ser det som naturlig at dere bidrar på tvers i organisasjonen. Du er komfortabel med å stå foran større forsamlinger, og innehar skriftlige ferdigheter til å legge fram politiske saker. Vi tror også at du har erfaring fra et strategisk ledernivå. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

en stilling med stor innflytelse og utviklingsmuligheter
en ambisiøs arbeidsgiver som prioriterer vekst og utvikling til glede for egne ansatte og kommunens innbyggere
godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
lønn etter avtale
god pensjonsordning (KLP) og gruppelivsforsikring

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 05.12.2021

 

Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidssted: Krødsherad kommune

 

Kontaktpersoner:

Stig Rune Kroken

mob: +47 91551750

 

Hjemmeside:
www.krodsherad.kommune.no
Adresse: Kommunehuset 3536 Noresund

Krødsherad kommune ligger i Buskerud kun 10 mil fra Oslo. Med strandlinje til Krøderen og høyfjell som Norefjell, byr kommunen på både fjord, fjell og fin natur. Dette har skapt en sterk turisnæring og et variert næringsliv i kommunen.

Del stillingen

Selskap

Krødsherad kommune

Kontaktinfo

  • Stig Rune Kroken
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 915 51 750

Lokasjon

  • Noresund

Søknadsfrist

Desember 5, 2021