Kirkeverge i Kongsberg

 

 

Er du en samlende, handlekraftig og omstillingsdyktig leder for kirkene i Kongsberg?

Kongsberg kirkelige fellesråd søker kirkeverge med kompetanse og engasjement til å utvikle en synlig folkekirke i Kongsberg kommune.

Kongsberg er en kommune med rikt kirke- og kulturliv. Kommunen har 27.000 innbyggere og består av 5 menigheter. Kongsberg kirkelige fellesråd har overordnet ansvar for forvaltning og drift av 6 kirker og 9 gravplasser. Kongsberg kirkelige fellesråd har 2 menighetskontor som har beliggenhet i Kongsberg og i Efteløt/Sandsvær, samt et eget kontor for gravplassforvaltning lokalisert på Kongsberg nye gravlund.

Kirkevergen er lokalisert på kunnskaps- og kultursenteret KRONA sammen med ansatte som har kontorplass i Kongsberg og Jondalen sogn. Det er planlagt flytting til nye lokaler nær Kongsberg kirke i 2023. Prosten i Kongsberg prosti leder 5 prester og er lokalisert i samme kontorfellesskap som kirkevergen. Det forutsettes et nært samarbeid mellom kirkeverge og prost.

Kongsberg kirkelige fellesråd har ansvar for 22 tilsatte, fordelt på 21,25 årsverk og har et driftsbudsjett på ca. 33 millioner, i tillegg kommer investeringsmidler. Kongsberg kirkelige fellesråd har en mangfoldig stab, med åtte kirketjenere/gravplassarbeidere, to kantorer, en organist, en kateket, en diakon, en diakonimedarbeider, to menighetspedagoger, en trosopplæringsmedarbeider, saksbehandler for gravplassforvaltningen, daglig leder for Glogerfestspillene og en administrasjon bestående av 1 årsverk daglig leder sokn og 1 årsverk i tillegg til kirkeverge.

Søknadsfrist: 06.03.2023
Arbeidsgiver: Kongsberg kirkelige fellesråd
Sted: KONGSBERG
Stillingstittel: Kirkeverge i Kongsberg
Stillinger: 1
Heltid /Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID:b4621748053

 

Arbeidsoppgaver

Vi søker en utviklingsorientert, tydelig og engasjert kirkeverge som er trygg i lederrollen og har evnen til å utvikle fellesrådets virksomhet.

 

 

      Vi søker en kirkeverge som:

 • Har solid lederkompetanse
 • Har erfaring med å lede en demokratisk styrt organisasjon.
 • Er god på arbeidslivets avtaler, lover og regelverk, og har evnen til å lede, motivere og ivareta medarbeidere.
 • Har et sterkt engasjement for, og kjennskap til kirken og dens plass i samfunnet.
 • Er en god relasjonsbygger som kan videreutvikle kirkens samarbeid med kommunen og andre aktører i lokalsamfunnet.
 • Har stor arbeidskapasitet.
 • Skal lede fellesrådets virksomhet med overordnet ansvar for personal, økonomi, gravferdsforvaltning og drift av bygg og anlegg.

  Kvalifikasjoner, utdanning og erfaring:

 • Relevant utdanning fra universitets- eller høyskolenivå. Ønskede fagområder er ledelse og administrasjon, økonomi og kirkefaglig kompetanse.
 • Dokumentert ledererfaring fra offentlig, kirkelig eller privat virksomhet.
 • Erfaring fra endringsprosesser og organisasjonsutvikling.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning.

  Av personlige egenskaper søker vi en leder med:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Tydelige analytiske og strategiske ferdigheter.
 • Evne til å være tydelig, tillitsskapende og beslutningsdyktig i lederrollen.
 • Evne til å oppnå tillit og gode relasjoner internt og eksternt
 • Være trygg i rollen som leder, og ha god evne til å ta riktige beslutninger, prioritere og korrigere når det er nødvendig.

  Vi kan tilby:

 • Trivelig arbeidsmiljø, og en variert arbeidshverdag.
 • Moderne kontorfasiliteter i Kongsberg sentrum.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i KLP.

  Annet:

 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
  Søker må kunne disponere bil.
 • Det må påregnes noe møtevirksomhet på ettermiddags- og kveldstid.
 • Den som blir tilbudt stillingen må legge frem godkjent politiattest før tiltredelse.
 • Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til fellesrådets leder Lis Berit Nerli 90766124 eller rekrutteringsansvarlig Frank Grimstad 90181261.
  Søknadsfrist 6. mars 2023. Tiltredelse snarest og senest 1.august 2023

 

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ønske om å bli unntatt fra denne listen må grunngis i søknadsportalen, og du vil uansett få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.

 

søk her

 

Hasbergsvei 36, 3616 KONGSBERG, Norge

Kontaktinformasjon
Lis Berit Nerli
Fellesrådets leder
90766124
Frank Grimstad
Rekrutteringsansvarlig
90181261

Del stillingen

Selskap

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Lis Berit Nerli
 • Tittel: Fellesrådets leder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 90766124
 • Frank Grimstad
 • Tittel: Rekrutteringsansvarlig
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 90181261

Lokasjon

 • Kongsberg

Søknadsfrist

Mars 6, 2023