Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Stangvik og Surnadal kyrkjelege fellesråd

Ledig 100% stilling som Kirkeverge i Surnadal og Rindal

 

Er du en samlende, handlekraftig og omstillingsdyktig leder? Nå kan du søke på en spennende lederstilling i Den norske kirke. Vi søker etter kirkeverge i full stilling for fellesrådene i Surnadal og Rindal med arbeidsdeling 70 % i Surnadal og 30 % i Rindal. Vi har et formalisert samarbeid mellom fellesråd og sokneråd med samarbeid over soknegrenser, fellesrådsgrenser, prostigrenser og bispedømmegrenser. Fellesrådet er et forvaltnings og serviceorgan for menighetene Mo, Rindal, Stangvik, Todalen, Øye/Ranes og Åsskard. Kirkevergen i Rindal og Surnadal har arbeidsgiveransvar for 15 ansatte.

Det er kirkekontorer i både Rindal og i Surnadal.

Fellesrådet har tjenesteavtale med TET på regnskapsføring og lønnskjøring mm. og med Kirkepartner og Agrando på datatjenester.

Les mer om kirken i Surnadal og Rindal: https://surnadal.kyrkja.no/

Arbeidsoppgaver

Til ansvarsområdet ligger forvaltning og drift av 8 kirkebygg (hvorav 3 listeførte), 2 menighetshus/administrasjonsbygg og 9 gravplasser.
Bidra til å realisere kirkens visjon om å være levende, nær og tilgjengelig i lokalsamfunnet.
Gravferdsforvaltning.
Utvikle og kvalitetssikre et godt tjenestetilbud og god service for menighetene.
Forvalte økonomi og eiendommer.
Være en synlig representant for fellesrådet i møte med offentlighet.
Utvikle samarbeidet med bispedømmeråd og prestetjeneste til det beste for menighetene.
Videreutvikle og skape gode relasjoner til kommunen og andre naturlige samarbeidspartnere.
Vår nye leder må evne å lede i en tid med store endringer i kirken

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med ledererfaring.
Relevant høyere utdanning fra universitet / høyskole.
God kunnskap om kirkelig organisering og offentlig forvaltning.
En fordel med erfaring fra frivillig arbeid i lokal menighet og organisasjonsliv.
Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig.
Kunnskap om forvaltning av kirkebygg, herunder vedlikehold av verneverdige bygg.
Krav om medlemskap i Den norske kirke.

Personlige egenskaper

Du er tillitvekkende, god i møte med folk og en relasjonsbygger.
Du har beslutningsstyrke og gjennomføringskraft i tillegg til godt humør, arbeids- og stå på-vilje.
Du er fleksibel og allsidig.
Tydelig og initiativrik leder som kan få det beste ut av en godt kvalifisert stab ut fra de målsettinger som fellesrådet fastsetter.
Personlige egenskaper vil bli tillagt betydelig vekt.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en svært spennende og meningsfylt stilling med konkurransedyktige betingelser i en kompetent organisasjon. Kirkevergen rapporterer til Rindal sokneråd og Fellesrådet i Surnadal.

 

Søknadsfrist: 21.06.2021

 

 
Lene Wilhelmsen
 
 
Arbeidsgiver: Stangvik og Surnadal kyrkjelege fellesråd

Sted:Rindal, Surnadal

Stillingstittel: Ledig 100% stilling som Kirkeverge i Surnadal og Rindal

Stillinger:  1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4399452076

Rindalsvegen 19, 6657 Rindal, Norge

 

Del stillingen

Selskap

Rindal og Surnadal kirkelige fellsråd

Lenke til firma

https://kirken.no/

Kontaktinfo

  • Lene Wilhelmsen
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Rindal
  • Surnadal

Søknadsfrist

Juni 21, 2021