Kirkeverge 80 % vikariat med mulighet for omgjøring til fast

 

 

Dagens kirkeverge har for tiden et annet engasjement i kirken, og det er derfor behov for en person som kan ivareta denne funksjonen. Dersom dagens kirkeverge engasjement går over til en fast stilling, er det mulighet for å gjøre vikariatet om til en fast stilling. Både vikariatet og den eventuelt faste stillingen er i inntil 80 %

Vi søker etter en engasjert person som kan lede og utvikle kirka i Storfjord. Stillingen omfatter den daglige ledelsen av menigheten

 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig leder for menighetens arbeid
 • Ansvar for økonomistyring, budsjett og regnskapsføring
 • Ansvar for drift og vedlikehold av kirke og kirkegårder
 • Arbeidsgiveransvar for fellesrådets ansatte
 • Saksbehandler og sekretær for felles/menighetsrådet
 • Planlegge og tilrettelegge for rådets virksomhet
 • Være kontakt/samarbeidsperson mot kommunen og andre

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen økonomi og ledelse.
 • Kompetanse innen administrasjon.
 • Kjennskap til kirken sitt arbeid og organisering
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Personlige egenskaper

 • Ha evne til å tenke langsiktig, strategisk og målrettet
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper
 • Gode IKT-kunnskaper, ryddig, strukturert og ansvarsfull
 • Gode samarbeidsevner, kan ta initiativ, arbeide selvstendig og være fleksibel

 

Vi tilbyr

 • En interessant og utfordrende stilling
 • Kontorfellesskap med organist og prest
 • Dyktige medarbeidere og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale i kirkelig sektor
 • Pensjonsordning i KLP

 

Annet

Kirkevergen må være medlem av Den norske kirke. Fellesrådet står fritt til å lyse stillingen ut på nytt. Spørsmål om stillingen kan rettes Gunnar Grundetjern, tel: 91787739 Søknad med CV og 2 referanser sendes til Storfjord fellesråd, Skolebakken 2, 9046 Oteren, e-post: gg975@kirken.no

 

Om stillingen

 • Stillingstittel: Kirkeverge
 • Antall stillinger: 1
 • Oppstart: Etter avtale
 • Ansettelsesform: Vikariat
 • Prosent: 80 %
 • Heltid/deltid: Deltid
 • Sektor: Offentlig
 • Arbeidsdager: Ukedager
 • Arbeidstid: Dagtid

 

Søknadsfrist: 26. mai 2023

 

Send søknad til: gg975@kirken.no

 

Kontaktperson for stillingen

 

Om arbeidsgiveren

 

Storfjord kommune har ca 1900 innbyggere, flott natur, ligger i tiltakssonen med bl.a. skattefordeler og nedskriving av studielån. Storfjord kirkelige fellesråd består av ett sokn med en kirke, to prekensteder og to kirkegårder. I staben har vi prest, kirkegårdsarbeider, kirketjener, organist, trosopplærer og kirkeverge.

Del stillingen

Selskap

Storfjord sokn

Lenke til firma

https://kirken.no/

Kontaktinfo

 • Gunnar Folden Grundetjern
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post: gg975@kirken.no
 • Mobil/Tlf: 97 42 96 57

Lokasjon

 • Oteren

Søknadsfrist

Mai 26, 2023